Friese SportVerenigingsmonitor

Met de Friese SportVerenigingsmonitor (FSV) wordt tweejaarlijks de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en hun maatschappelijke betrokkenheid in kaart gebracht. Door de scores op deze twee assen te kruisen ontstaan vier segmenten van vitaliteit, variërend van laag tot hoog (weinig respectievelijk veel organisatiekracht en maatschappelijke betrokkenheid).

Met de FSV kan de vitaliteit van Friese sportverenigingen in de tijd gevolgd worden. Hiermee beschikken de Friese beleidsactoren en ondersteuningsorganisaties over een diagnostisch instrument waarmee ondersteuning van sportverenigingen op maat kan worden geboden. Door de metingen in de tijd te herhalen wordt het mogelijk om te zien of de ondersteuning het gewenste effect heeft. Worden verenigingen die ondersteuning krijgen daadwerkelijk maatschappelijk meer actief en/of verbetert hun organisatiekracht?

De eerste rapportage verscheen in oktober 2016. De rapportage van de 1-meting staat gepland voor voorjaar 2018.

Klik hier voor Friese Sportverenigingsmonitor 2016 (pdf) en klik hier voor de online rapportage.

Klik hier voor het factsheet over de Friese Sportverenigingsmonitor 2016.