Onderzoek economische omvang en potentie Limburgse paardensector

De ambitie van de provincie Limburg en de paardensector is om de positie van Limburg als dé paarden(sport)provincie te versterken. Drijvende kracht achter de Limburgse paardensportambities is Limburg Paardensport, dat werkt aan de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan. Om in galop af te koersen op de realisatie van de provinciale ambities zijn nieuwe (economische) stats & stories van de sector – de cijfers én de duiding daarvan – noodzakelijk. De provincie Limburg heeft aan het Mulier Instituut de opdracht gegeven om de economische omvang van de paardensector in Limburg te kwantificeren en kansen, bedreigingen en toekomstscenario’s te schetsen. Het Mulier Instituut heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevraagd om in het project te participeren.