NL Zwemveilig

Het Mulier Instituut voert in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid het project ‘NL Zwemveilig’ uit. Hierbij zijn nog andere partijen betrokken zoals hogescholen, Kenniscentrum Sport en andere organisaties uit de sport-, onderwijs-, en zwemsector. Binnen dit onderzoek is het doel om een meer ‘evidence based’ aanpak van het zwemonderwijs te ontwikkelen. Hiervoor neemt het Mulier Instituut de taak op zich om de zwemvaardigheid te monitoren. Onder verschillende doelgroepen zullen vragenlijsten worden uitgezet om te onderzoeken hoe het staat met de zwemvaardigheid. Tevens zal worden gekeken naar diplomabezit en schoolzwemmen. Ook zet het Mulier Instituut zich in om meer inzicht te verkrijgen in het deelthema ‘verdrinking’.

‘NL Zwemveilig’ bouwt voort op eerdere projecten als het ‘Tienpuntenplan’ en het project ‘Waterdicht’ van Vereniging Sport en Gemeenten en het Expertisecentrum Zwemonderwijs, gecoördineerd door Fontys Sporthogeschool. ‘NL Zwemveilig’ loopt vanaf voorjaar 2016 tot eind 2017. In die tijd zullen verschillende deelrapportages van de monitoren van de verschillende doelgroepen opgeleverd worden. Een eindrapportage in samenwerking met de andere partijen wordt verwacht begin 2018.

Klik hier voor het factsheet Toezichthouders in zwembaden. Veranderingen na het ongeval in Rhenen. Factsheet 2018/1 (januari 2018) (pdf)

Klik hier voor het factsheet Zwemvaardigheid 2016. Factsheet 2017/18 (december 2017) (pdf)

Klik hier voor de rapportage Schoolzwemmen  2016. Betrokkenheid van scholen en gemeenten en lokale vormgeving (oktober 2017) (pdf)

Klik hier voor de rapportage Registratie en incidentie van verdrinkingen in Nederland. Deelproject Verdrinking binnen het project NL Zwemveilig (september 2017) (pdf)

Klik hier voor het factsheet Nederlanders over zwemveiligheid. Factsheet 2017/9 (september 2017) (pdf)

Klik hier voor het factsheet Schoolzwemmen. Perspectief gemeenten 2016. Factsheet 2017/1 (januari 2017) (pdf)

Klik hier voor het factsheet Schoolzwemmen 2016. Factsheet 2016/11 (november 2016) (pdf)