Motieven en uitstroomredenen jeugdige vissers

Sportvissen is voor ruim anderhalf miljoen Nederlanders een belangrijke recreatieve activiteit. Uit eerder onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van Sportvisserij Nederland blijkt dat veel vissers plezier beleven aan het vissen. Ook voor veel kinderen en jongeren betekent vissen veel. Zij krijgen het vissen van huis uit mee, of worden door vriendjes en vriendinnetjes aangestoken met het ‘visvirus’. In totaal zijn 32.268 kinderen en jongeren in Nederland via de JeugdVISpas aangesloten bij hengelsportverenigingen.

Ondanks het grote aantal leden, is de populariteit van het vissen onder kinderen en jongeren de laatste jaren dalende. Daarnaast is bij de groep jonge vissers (tussen 15 en 20 jaar) traditioneel een dip in de deelname en in het lidmaatschap van de hengelsportverenigingen te zien.

In opdracht van Sportvisserij Nederland brengt het Mulier Instituut de motieven en uitstroomredenen van jeugdige vissers in kaart. Aan de hand van telefonische interviews met de doelgroepen worden de motieven van de verschillende groepen onderzocht. Hiermee kan Sportvisserij Nederland zich een beter beeld vormen van de leefwereld van vissende kinderen en jongeren, zodat zij het beleid kan richten op het behoud van deze doelgroepen.

Looptijd: juli-oktober 2017.