Evaluatie BREZ 2010

De BREZ (Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s) is de standaard voor alle door het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ erkende en gecertificeerde zwemlesaanbieders. NPZ|NRZ wil de BREZ doorontwikkelen en signalen vanuit de branche ondersteunen die ambitie. Het bestuur van NPZ|NRZ heeft opdracht gegeven om de huidige BREZ 2010 te evalueren en te komen met aanbevelingen voor aanpassing.

Als onderdeel van de evaluatie heeft Mulier Instituut een peiling uitgevoerd onder 1.140 zwembaden, zwemverenigingen, zwemscholen en andere organisaties die opleiden voor de Nationale Zwemdiploma’s. De gegevens zijn verzameld met een internet-vragenlijst. In totaal hebben 730 leidinggevenden en zwemonderwijzers de vragenlijst ingevuld. De rapportages zijn nog niet vrijgegeven door de opdrachtgever.

Contactpersoon voor het project is Harold van der Werff.