Sporttak specifiek

Van atletiek tot bridge, van golf tot fitness en van wielrennen tot tennis: voor specifieke takken van sport voert het Mulier Instituut uiteenlopend onderzoek uit. Onderzoek over het imago van sport geeft meer inzicht in het bereiken van nieuwe doelgroepen, maar het Mulier Instituut brengt ook onder meer de ontwikkeling van de deelname van vrouwen aan de loopsport, de baanvoorkeur van Nederlandse tennissers, het actuele zwemgedrag in Nederland of de financiering van ijsbanen in beeld.

Actueel

Tijdgebrek of andere hobby redenen voor jeugd om met vissen te stoppen

Tijdgebrek door school of werk is voor de oudere jeugd de belangrijkste reden om te stoppen met vissen. Jongere jeugd stopt het meest omdat ze een andere sport of hobby in plaats van sportvissen hebben gekregen. Lees verder

Toezichthouders zwembaden ervaren invloed van verdrinkingsgeval in Rhenen

Zes op de tien toezichthouders in zwembaden geven aan dat de verdrinking van een negenjarig Syrisch meisje in een zwembad in Rhenen, en de veroordeling van drie toezichthouders in dat verband, invloed heeft op de ervaring van hun werk. Bijna alle professionele toezichthouders zijn bekend met de zaak, en vier op de tien toezichthouders zien invloed ervan op de uitvoering van hun werk. Lees verder

3 procent Nederlandse jeugd heeft geen zwemdiploma

3 procent van de 11-16-jarigen in Nederland heeft geen zwemdiploma. De overige 97 procent heeft minimaal het A-diploma. In totaal heeft 78 procent van de 11-16-jarigen in Nederland in 2016 zowel het A- als B- diploma en heeft 34 procent het A-, B- en C-diploma. Lees verder

Omzet Limburgse paardensector groeit naar 175 miljoen euro

De jaarlijkse omzet van de Limburgse paardensector wordt geschat op 175 miljoen euro. Dat is ongeveer een kwart meer dan in 2009. De toegevoegde waarde bedraagt 61 miljoen euro en de sector biedt 1.100 personen betaald werk. Naar verwachting wordt door Limburgse organisaties in de paardensector de komende vijf jaar 88 miljoen euro in Limburg geïnvesteerd. Lees verder

Minder spelplezier en tijdgebrek belangrijkste redenen om te stoppen met tafeltennis 

Afname van het spelplezier, een gebrek aan tijd en de voorkeur voor een andere sport waren de belangrijkste redenen voor oud-leden om hun lidmaatschap van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) op te zeggen. Het aantal leden van de tafeltennisbond is in de afgelopen dertig jaar geleidelijk afgenomen tot bijna 28.000. Deze trend is ook bij andere racketsporten waar te nemen. Om deze afname om te buigen is zowel het behoud van de huidige leden als het aantrekken van nieuwe leden nodig. Lees verder

Grote steden investeren nog altijd fors in schoolzwemmen 

De grote steden in Nederland -Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in het bijzonder – investeren nog jaarlijks grote bedragen in het schoolzwemmen. De belangrijkste reden hiervoor is om kinderen de basisschool met minimaal een A-diploma te laten verlaten. De algehele indruk is dat veel minder kinderen in deze gemeenten zonder het schoolzwemmen zwemvaardig zouden zijn. In kleine gemeenten wordt ook vaak aangegeven dat het schoolzwemmen een waardevolle aanvulling vormt op het bewegingsonderwijs. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Waarom vist(e) de jeugd? Een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen (2017) (pdf)

Toezichthouders in zwembaden. Veranderingen na het ongeval in Rhenen. Factsheet 2018/1 (2018) (pdf)

Zwemvaardigheid 2016. Factsheet 2017/18 (2017) (pdf)

Economische omvang en potentie paardensector Limburg (2017) (pdf)

Schoolzwemmen  2016. Betrokkenheid van scholen en gemeenten en lokale vormgeving (2017) (pdf)

Tafeltennis in Nederland (2017) (pdf)

Registratie en incidentie van verdrinkingen in Nederland (2017) (pdf)

Nederlanders over zwemveiligheid. Factsheet 2017/9 (2017) (pdf)

‘Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport’. Over ontwikkelingen in deelname van meisjes- en vrouwenvoetbal (2017) (pdf)

Wat wil de sportvisser? Een onderzoek naar de wensen en behoeften van aangesloten sportvissers in Nederland anno 2016 (2017) (pdf)

Cijfers over vechtsport (2017) (pdf)

Schaatsen: bezit en gebruik. Factsheet 2017/2 (2017) (pdf)

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Bridge: het overdenken waard (publiekversie) (2016) (pdf)

Atletiek in Nederland. Lopen,werpen en springen in beweging (2016) (pdf)

Zwemvaardigheid 2014. Factsheet 2015/8 (2015) (pdf)

Tennis in Nederland. De tenniswereld in al haar aspecten geserveerd (2015) (pdf)

Tennisbanen in Nederland (2013) (pdf)

Overheidssteun voor ijsbanen (2013) (pdf)

Factsheet Indoor Brabant 2013 (2013) (pdf)

Evaluatie WK wielrennen 2012. Economische impact, beleving onder lokale bevolking en promotionele waarde (2012) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor publicaties.