Sporttak specifiek

Van atletiek tot bridge, van golf tot fitness en van wielrennen tot tennis: voor specifieke takken van sport voert het Mulier Instituut uiteenlopend onderzoek uit. Onderzoek over het imago van sport geeft meer inzicht in het bereiken van nieuwe doelgroepen, maar het Mulier Instituut brengt ook onder meer de ontwikkeling van de deelname van vrouwen aan de loopsport, de baanvoorkeur van Nederlandse tennissers, het actuele zwemgedrag in Nederland of de financiering van ijsbanen in beeld.

Actueel

3 procent Nederlandse jeugd heeft geen zwemdiploma

3 procent van de 11-16-jarigen in Nederland heeft geen zwemdiploma. De overige 97 procent heeft minimaal het A-diploma. In totaal heeft 78 procent van de 11-16-jarigen in Nederland in 2016 zowel het A- als B- diploma en heeft 34 procent het A-, B- en C-diploma. Lees verder

Omzet Limburgse paardensector groeit naar 175 miljoen euro

De jaarlijkse omzet van de Limburgse paardensector wordt geschat op 175 miljoen euro. Dat is ongeveer een kwart meer dan in 2009. De toegevoegde waarde bedraagt 61 miljoen euro en de sector biedt 1.100 personen betaald werk. Naar verwachting wordt door Limburgse organisaties in de paardensector de komende vijf jaar 88 miljoen euro in Limburg geïnvesteerd. Lees verder

Minder spelplezier en tijdgebrek belangrijkste redenen om te stoppen met tafeltennis 

Afname van het spelplezier, een gebrek aan tijd en de voorkeur voor een andere sport waren de belangrijkste redenen voor oud-leden om hun lidmaatschap van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) op te zeggen. Het aantal leden van de tafeltennisbond is in de afgelopen dertig jaar geleidelijk afgenomen tot bijna 28.000. Deze trend is ook bij andere racketsporten waar te nemen. Om deze afname om te buigen is zowel het behoud van de huidige leden als het aantrekken van nieuwe leden nodig. Lees verder

Grote steden investeren nog altijd fors in schoolzwemmen 

De grote steden in Nederland -Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in het bijzonder – investeren nog jaarlijks grote bedragen in het schoolzwemmen. De belangrijkste reden hiervoor is om kinderen de basisschool met minimaal een A-diploma te laten verlaten. De algehele indruk is dat veel minder kinderen in deze gemeenten zonder het schoolzwemmen zwemvaardig zouden zijn. In kleine gemeenten wordt ook vaak aangegeven dat het schoolzwemmen een waardevolle aanvulling vormt op het bewegingsonderwijs. Lees verder

Helft Nederlanders vindt C-diploma minimaal vereist om veilig in zee te kunnen zwemmen

Nederlanders herkennen dat zwemmen in meer complexe situaties vraagt om meer gevorderde zwemdiploma’s. Voor overdekte zwembaden zonder stromingen of glijbanen acht één op de tien (8%) een C-diploma noodzakelijk om daar veilig in te kunnen zwemmen. Voor natuurlijk zwemwater is dat een kwart (26%) en voor zwemmen in de zee acht de helft (52%) minimaal een C-diploma noodzakelijk. Lees verder

In tien jaar tijd bijna twee keer zoveel vrouwen op voetbal

Het aantal vrouwelijke leden bij de KNVB is in de afgelopen tien jaar met ruim 65.000 toegenomen tot bijna 150.000 leden. De voetbalbond had daarmee de grootste vrouwelijke aanwas van alle sportbonden. Bij de hockeybond werden in dezelfde periode wel meer meisjes lid. Hardlopen, fitness en yoga zijn in wekelijkse deelname onder vrouwen groter en groeiden tussen 2005 en 2015 ook sneller dan voetbal. Lees verder