Sportgeschiedenis

Sportgeschiedenis en het Mulier Instituut

Waarom sportgeschiedenis?

Tussen de verschillende benaderingswijzen van sport aan het Mulier Instituut – beleidsmatig, sociologisch, pedagogisch, et cetera – biedt het historische perspectief bij uitstek inzicht in de culturele betekenis van sport. De keuzes van mensen rond sport en bewegen zijn in belangrijke mate cultureel bepaald. Opvattingen, normen en waarden in de sport zijn vaak een product van de sociaal-historische achtergrond en context. Voor inzicht in sportcultuur is begrip van de historische ontwikkeling van sport dus onmisbaar.
Voor het werk van het Mulier Instituut zijn deze inzichten van belang en als vooraanstaand onderzoeksinstituut wil het bijdragen aan de kwaliteit en relevantie van sportgeschiedenis in Nederland.

Aanpak

 • Onderzoek
  Met eigen onderzoek én door samenwerking met andere partijen – als bijvoorbeeld stichting de Sportwereld, de sporthistorische onderzoeksgroep aan de Radboud Universiteit en het Huygens Instituut – probeert het Mulier Instituut bij te dragen aan de onderzoeksagenda van sportgeschiedenis in Nederland. De organisatie van sporthistorische congressen draagt bij aan het (sport)historisch besef in de Nederlandse sportwereld en geeft impulsen aan de gemeenschap van sporthistorici, bijvoorbeeld door contact met toonaangevende onderzoekers uit het buitenland. Een voorbeeld hiervan is een groot congres op 10 februari 2017 van het Fries Genootschap te Leeuwarden, waarbij het Mulier Instituut verantwoordelijk is voor de inhoudelijke invulling.
  In samenwerking met de eerder genoemde partijen moet een reeds langer gewenste publicatie tot stand komen waarin de stand van zaken in het Nederlands sporthistorisch onderzoek wordt vastgelegd (een zgn. Capita Selecta). Het historisch besef aan de basis – bij verenigingen bijvoorbeeld – kan versterkt worden met workshops over de omgang met een clubarchief, het schrijven van een jubileumboek of een historische rubriek in clubblad of op de webite. Een ambitie voor de toekomst is de publicatie van een laagdrempelige handleiding sportgeschiedenis.
 • Onderwijs
  Voor afgestudeerde en nog studerende marketeers, journalisten, bestuurders en sociologen die zich met sport bezighouden is inzicht in de historische context en ontwikkeling van sport erg waardevol. Aan veel sportgerelateerde opleidingen wordt een onderdeel sportgeschiedenis aangeboden. Het Mulier Instituut wil graag weten welke plek sportgeschiedenis inneemt binnen verschillende onderwijsprogramma’s en waar mogelijk bijdragen met lessenseries, gastcolleges en syllabi. Het Mulier Instituut biedt kansen aan masterstudenten om als stagiair het onderzoeksterrein van sportgeschiedenis te verkennen.
 • Intern
  Natuurlijk staat de sporthistorische expertise ook in dienst van andere MI medewerkers en publicaties. In de brancherapporten – de laatste jaar verschenen voor zwemmen, tennis en atletiek – is een inleidend historisch hoofdstuk een vast element geworden. Externe onderzoekers en journalisten weten het MI regelmatig te vinden met vragen over sportgeschiedenis: een aanvulling op de status van het MI als kenniscentrum. Tenslotte is het Mulier Instituut ook in staat onderzoek te doen in opdracht van derden. Het kan daarbij gaan om het schrijven van jubileumpublicaties voor bonden en verenigingen of onderzoek dat opvallende verschijnselen uit de sportpraktijk – bijvoorbeeld de afmetingen van een voetbalveld, regio’s met een geheel eigen sportcultuur of wonderlijke sportmores – vanuit de geschiedenis verklaart.