Sportdeelname

De overheid maakt zich sterk dat Nederlanders voldoende sporten en bewegen. Het Mulier Instituut brengt de ontwikkelingen rondom de sportdeelname van de Nederlandse bevolking in beeld. Met het beheren van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) worden de frequentie, sporttak, sportvorm, organisatie en accommodatiebenutting van grote bevolkingsgroepen rond sportdeelname onderzocht. Met het Nationaal Sportonderzoek (NSO) onderzoekt het MI periodiek diverse aspecten van sportbeoefening en -betrokkenheid van de Nederlandse bevolking. Daarnaast wordt met een sportdeelname factsheet de ontwikkelingen in sportdeelname geschetst. Ten slotte brengt het MI experts over sportdeelname bij elkaar in het Platform Sportdeelname en MEASURE (internationaal).Op www.sportdeelname.nl, dat in beheer is van het Mulier Instituut en door landelijke organisaties wordt ondersteund, worden sportdeelnamecijfers en –onderzoeken gebundeld en nader geduid.

Actueel

Verschil sportdeelname naar opleidingsniveau wordt groter

Hoe hoger de opleiding, hoe vaker iemand sport. Bijna drie kwart van de hoger opgeleiden (68%) sport wekelijks (2011-2015). Dit was bij de vorige meting (2001-2005) 63 procent. Bij lager opgeleiden (35% sport wekelijks) en middelbaar opgeleiden (52%) is de sportdeelname nauwelijks veranderd. Lees verder

Eén op de drie Nederlanders gebruikt elektronisch hulpmiddel bij sport en bewegen

Eén op de drie Nederlanders – 4,1 miljoen personen van 18 jaar of ouder – gebruikt elektronische hulpmiddelen bij sport en bewegen, zoals apps, activity trackers en smartwatches. Het zijn vooral de (gratis) apps die in een grote behoefte voorzien. Runkeeper is verreweg de meest populaire app, gevolgd door Strava, Endomondo en Runtastic. Lees verder

Anders georganiseerde sport kan grote rol spelen bij stimuleren sportdeelname

Veel volwassenen doen aan sport voor een betere gezondheid en opbouw van conditie, en kiezen ervoor om dat buiten de sportvereniging te doen. Daarbij kan ‘Anders georganiseerde sport’ een grote rol spelen bij het stimuleren van sport bij volwassenen. Dit blijkt uit de rapportage ‘Anders georganiseerde sport’ waarin het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Utrecht diverse aspecten van anders georganiseerde sport bij volwassenen heeft onderzocht. Lees verder

Investeren in kader, lokale samenwerking en plezierbeleving belangrijk bij succesvolle sportstimulering kwetsbare jongeren

Veel jongeren in de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar stoppen met sport, met name bij een club, maar de uitval is groter onder de groepen die toch al minder aan sport deelnemen (onder andere gezinnen met een lage sociaaleconomische status, laag opleidingsniveau en niet-westerse achtergrond). Hierdoor worden bestaande verschillen in sportdeelname en fysieke activiteit groter. Lees verder

Trends en ontwikkelingen in de sportdeelname

Ook in 2014/2015 verscheen weer een groot aantal studies die licht werpen op hoe de sport en de sportdeelname zich ontwikkelen. Grote bureaus als CBS en RIVM komen steeds vaker met sportspecifieke informatie. Verder zien we steeds meer rapporten die de ontwikkelingen binnen één bepaalde sporttak beschrijven. Lees verder

Sportdeelname Nederlanders overwegend stabiel

De sportdeelname en het lidmaatschap van een sportvereniging van de Nederlandse bevolking is in de periode 2006 tot 2014 overwegend stabiel gebleven. Bij 4-11 jarigen is in de afgelopen jaren een lichte stijgende trend te zien in de maandelijkse sportdeelname en het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging.  Deze stijging is mogelijk te verklaren door de hoge mate van sportstimulering die in de doelgroep basisschoolkinderen plaatsvindt. Lees verder