Sportdeelname

De overheid maakt zich sterk dat Nederlanders voldoende sporten en bewegen. Het Mulier Instituut brengt de ontwikkelingen rondom de sportdeelname van de Nederlandse bevolking in beeld. Daarvoor ondernemen we de volgende activiteiten:

  • Beschrijven sportdeelname ontwikkelingen via factsheets.
  • Analyses van landelijke CBS enquêtedata naar sport en bewegen.
  • Opdrachtonderzoek voor gemeenten.
  • Bevolkingsonderzoek via het Nationaal Sportonderzoek (NSO). Daarin belichten we diverse aspecten van sportbeoefening en -betrokkenheid van de Nederlandse bevolking.
  • Onderhouden van expertise op het gebied van belemmeringen en motieven om te sporten en bewegen.
  • Beheer van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Een richtlijn voor onderzoekers om sportfrequentie, sporttak, sportvorm, organisatie en accommodatie te onderzoeken.
  • Samenbrengen experts in Platform Sportdeelname en MEASURE (internationaal).
  • Via www.sportdeelname.nl verzamelen van rapporten over sportdeelname.

Zie ook ons onderzoek naar sporttakken.

Actueel

Kinderen spelen minder vaak en minder lang buiten

Kinderen van 4 tot 11 jaar spelen minder vaak en minder lang buiten. Jongens besteden meer tijd aan buitenspelen dan meisjes. Naarmate jongens ouder worden besteden ze minder tijd aan buitenspelen. Meisjes spelen juist meer buiten naarmate ze ouder worden. Jonge kinderen (4-7 jaar) spelen ongeveer evenveel buiten als oudere kinderen (8-11 jaar). Voor beide groepen geldt dat de meesten drie tot zeven uur per week buitenspelen. Lees verder

Jongeren sporten steeds minder, ouderen juist vaker

65-plussers zijn de afgelopen jaren steeds meer wekelijks gaan sporten. 40 procent van de 65-plussers deed van 2013 tot 2016 aan sport (van 2001 tot 2004: 30 procent). Hoewel jongeren van 12 tot 20 jaar nog steeds tot de sportiefste Nederlanders horen, is hun deelname sinds 2001 met 7 procent teruggelopen. Lees verder

Individualisering in sportdeelname zet sterk door

Steeds meer mensen sporten liever individueel. Zowel fitness, als hardlopen, fietsen en wandelen hebben in de afgelopen vijftien jaar veel nieuwe deelnemers gekregen. Tegelijkertijd daalde de populariteit van zwemmen, zaalsporten en veldsporten. Lees verder

Wat helpt bij een nieuwe sport- of beweegactiviteit? Gezelschap en begeleiding

De helft van de sporters wil op korte termijn meer gaan sporten. Ook de helft van de mensen die recreatief bewegen (zoals fietsen en wandelen), wil meer recreatief bewegen. Wat belangrijk is om de stap naar meer sporten of bewegen echt te zetten, is dat mensen dat graag samen met anderen willen doen (40%). Een kwart heeft baat bij begeleiding of introductie. Lees verder

Sporters voelen zich gelukkiger

Sporters geven aan zich gelukkiger te voelen dan mensen die niet aan sport doen. Degenen die sporten, geven hun geluksgevoel een 7,5, tegen een 7,0 voor degenen die niet aan sport doen. Vergelijkbare verschillen werden gevonden tussen leden van sportverenigingen en mensen die geen lid zijn van een sportvereniging, en tussen mensen die sportvrijwilligerswerk doen en zij die dat niet doen. Deze verschillen blijken niet terug te voeren op bijvoorbeeld verschillen in leeftijd of sociale status. Lees verder

Recreatieve beweegvormen als beweegactiviteit meest populair

Mensen hebben verschillende voorkeuren om te sporten of bewegen. Als ideale beweegactiviteit kiezen de meeste mensen voor lichtere activiteiten zoals recreatief bewegen (bijvoorbeeld wandelen en fietsen; 34%), gevolgd door sportieve activiteiten op een speciale locatie zoals bowlen (13%), buitenhuisactiviteiten met enige beweging zoals winkelen (22%) en activiteiten in en rond het huis (klussen, tuinieren en huishouden; 34%). Voor één op de vijf Nederlanders (21%) is een officiële sport de meest ideale beweegactiviteit. Lees verder