Visieontwikkeling sport en bewegen in (kleine) kernen Wijchen

Het Mulier Instituut ondersteunt, in samenwerking met de Gelderse Sportfederatie (GSF), de dorpen Bergharen, Hernen en Leur bij het ontwikkelen van een visie op sport en bewegen voor deze kernen. Deze visie moet ertoe bijdragen dat vanuit de hiervoor ingestelde werkgroep Sport en bewegen en vanuit de gemeente Wijchen goed onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt voor de toekomstige structuur van sport- en beweegvoorzieningen in deze dorpen. Op basis van de visie en in interactie met stakeholders uit de kernen moet gekomen worden tot een of meerdere projectplannen om sport en bewegen in de kernen vorm te geven.

Het Mulier Instituut biedt inzicht in landelijke ontwikkeling van sport en bewegen in kleine kernen en draagt voorbeelden aan van de rol, functie en betekenis van sport in deze kernen. De GSF neemt de procesbegeleiding op zich en werkt gevoed door de kennis van het Mulier Instituut samen met de werkgroep Sport en Bewegen aan een visie op sport en bewegen in de kernen en daaraan gekoppelde projectplannen. Met behulp van inspiratiesessies, ‘snelkookpansessies’ en consultaties van stakeholders wordt gewerkt aan een lokaal passend en breed gedragen visie op sport en bewegen in de dorpen Bergharen, Hernen en Leur en in het verlengde daarvan, de gemeente Wijchen.