Tussentijdse evaluatie sportbeleid Zeist

Om uitvoering te geven aan de sportvisie heeft de gemeente Zeist in 2016 een uitvoeringsprogramma ‘Sport zet Zeist in beweging!’ vastgesteld. De gemeente Zeist wil graag het sportbeleid tussentijds evalueren. Om te laten zien wat de gemeente tot nu toe heeft bereikt, wordt door het Mulier instituut een tussentijdse rapportage ontwikkeld. Dit wordt uitgevoerd in aanvulling op een reeds lopend project dat het Mulier Instituut uitvoert binnen de gemeente Zeist met betrekking tot de ondersteuning bij het opstellen van een monitor en evaluatieplan van het sportbeleid in Zeist.

De tussentijdse evaluatie richt zich op de Middelen (M), de Activiteiten (A) en waar mogelijk op Prestaties (P) van de uitvoering van het sportbeleid in navolging van het MAPE model. Ook de tevredenheid over het proces wordt meegenomen. Op basis van deskresearch en interviews met relevante professionals binnen de gemeente worden de resultaten verzameld, geanalyseerd en beschreven in een beknopte rapportage inclusief een factsheet. De rapportage/factsheet zijn nog niet vrijgegeven door de opdrachtgever.