Tussentijdse evaluatie sportbeleid Zeist

Om uitvoering te geven aan de sportvisie heeft de gemeente Zeist in 2016 een uitvoeringsprogramma ‘Sport zet Zeist in beweging!’ vastgesteld. De gemeente Zeist wil graag het sportbeleid tussentijds evalueren. Om te laten zien wat de gemeente tot nu toe heeft bereikt, is door het Mulier instituut een tussentijdse rapportage ontwikkeld. Dit is uitgevoerd in aanvulling op een ander project dat het Mulier Instituut binnen de gemeente Zeist heeft uitgevoerd met betrekking tot de ondersteuning bij het opstellen van een monitor en evaluatieplan van het sportbeleid in Zeist.

De tussentijdse evaluatie richt zich op de Middelen (M), de Activiteiten (A) en waar mogelijk op Prestaties (P) van de uitvoering van het sportbeleid in navolging van het MAPE model. Ook de tevredenheid over het proces is meegenomen. Op basis van deskresearch en interviews met relevante professionals binnen de gemeente zijn de gegevens verzameld, geanalyseerd en de resultaten beschreven in een beknopte rapportage.

Klik hier voor de rapportage ‘Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist’ (pdf, februari 2017).