Klankbord/advies nota buitensport Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen vervult het Mulier Instituut een klankbord- en adviesrol bij de ontwikkeling van hun buitensportnota. Deze rol richt zich op het kritisch nalezen van conceptversies van de nota vanuit de brede expertise die het Mulier Instituut heeft van lokaal sportbeleid en van sportaccommodatiebeleid in het bijzonder. Tevens fungeert het Mulier Instituut als klankbord bij vraagstukken die opkomen in het ontwikkelproces. Het Mulier Instituut helpt de gemeente daarbij om te reflecteren op de eigen rol en om intern tot de juiste vragen te komen die bijdragen aan een goede onderbouwing en uitwerking van de buitensportnota.