Panelonderzoek Sport en Bewegen in de Buurt

In het kader van de Monitor Programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) dat het Mulier Instituut met subsidie van VWS uitvoert, zetten we in de periode 2017-2019 metingen uit onder verschillende groepen respondenten met behulp van bestaande en nieuw op te bouwen panels.

Een panel is een continue steekproef van personen of vertegenwoordigers van organisaties die gedurende langere tijd aan een onderzoek deelnemen.

Doel van de peilingen is dat we op landelijk niveau ontwikkelingen kunnen volgen, maar ook snel kunnen inspelen op actuele vraagstukken die te maken hebben met het thema Sport en Bewegen in de Buurt en in het bijzonder het werk van de buurtsportcoach, of de uitvoering van de Sportimpuls raken. Vragenlijsten komen in nauw overleg tot stand met de SBB-partners en andere betrokken partijen. Van de resultaten verschijnen meerdere factsheets en een samenvatting in de jaarlijkse voortgangsrapportages van de SBB Monitor. Als respondent wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten.

We zetten peilingen uit bij de volgende panels:

Panel Bestaand/nieuw panel 2017 2018 2019
Gemeenteambtenaren (sport) Bestaand (Vereniging Sport en Gemeenten) Geen peiling x x
Buurtsportcoaches* Nieuw. Opbouw panel x x
Werkgevers** Nieuw. Opbouw panel/x x x
Sportverenigingen Bestaand (Mulier Instituut) x x x

Burgers

 

Bestaand (Mulier Instituut, Nationaal Sport Onderzoek) x x x

X=peiling
* Buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en hun coördinatoren.
**Organisaties die het formeel en/of materieel werkgeverschap vervullen van combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en hun coördinatoren.

Aanmelden Buurtsportcoachpanel en Werkgeverspanel

Wil je graag deelnemen aan het panel voor buurtsportcoaches of het panel voor werkgevers? Klik hier om je aan te melden als buurtsportcoach en hier om je aan te melden als werkgever.

Meer weten over de panels, neem contact op met Caroline van Lindert.