Meld u aan voor het werkgeverspanel

Het Mulier Instituut vormt, naast een onderzoekspanel van combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en hun coördinatoren, een panel van werkgevers. Door het stellen van een paar korte vragen rondom een specifiek thema, willen we minstens één keer per jaar de ervaringen van werkgevers van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in kaart brengen. Uw mening is waardevol! We houden u uiteraard op de hoogte van de resultaten. 

Deelnemen?

Wilt u graag uw mening geven in het panel voor werkgevers? Vul dan het formulier hieronder in. Mocht u nog vragen over dit panel hebben, neem dan contact op met onderzoeker Jorien Slot van het Mulier Instituut: monitorsbb@mulierinstituut.nl (030 721 02 20).

N.B. We benaderen u alleen voor dit onderzoek.

Werkgeverspanel

Panel buurtsportcoaches

Wanneer?

In 2017 werven we deelnemers voor het panel, eind 2017 vindt een eerste peiling plaats. In 2018 en 2019 houden we minimaal één peiling per jaar.

Voor wie?

We willen een panel bijeen brengen van werkgevers die op verschillende wijzen betrokken zijn bij het werkgeverschap van buurtsportcoaches. Denk hierbij aan organisaties die het formeel werkgeverschap (salariëring) en/of materieel werkgeverschap (de dagelijkse aansturing) vervullen, grote en kleine organisaties (veel/weinig fte buurtsportcoaches), organisaties die op provinciaal of gemeentelijk niveau en vanuit diverse sectoren (sport, onderwijs, welzijn, etc.) opereren.

Doel en achtergrond

Met behulp van diverse peilingen kunnen op landelijk niveau ontwikkelingen worden gevolgd en kan snel worden ingespeeld op actuele vraagstukken die het werk van de buurtsportcoach en hun werkgevers raken. De vragenlijsten voor deze peilingen zijn beknopt en komen in nauw overleg tot stand met de SBB-partners (waaronder Vereniging Sport en Gemeenten) en andere betrokken partijen. Thema’s zijn bijvoorbeeld goed werkgeverschap, competentieontwikkeling, aansturing en coördinatie en ontwikkeling profiel buurtsportcoaches. Van de resultaten verschijnen meerdere factsheets en een samenvatting in de jaarlijkse voortgangsrapportages van de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt, die het Mulier Instituut voor het ministerie van VWS opstelt. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over de onderzoeksprojecten van het Mulier Instituut in het kader van Sport en Bewegen in de Buurt neem contact op met: Caroline van Lindert.