Sociale in- en uitsluiting

Het tegengaan van sociale uitsluiting is traditiegetrouw een belangrijk beleidsthema in de sport. Het is erop gericht dat iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, fysieke/cognitieve beperkingen of seksuele voorkeur actief moet kunnen deelnemen aan sport en zich daar ook ‘thuis’ moeten kunnen voelen. Ook de ondervertegenwoordiging van vrouwen en minderheidsgroepen in leiderschapsposities in de sport (technisch kader, bestuur, management) is een belangrijke indicator van sociale uitsluiting. In het verleden was er specifieke beleids- en onderzoeksaandacht voor verschillende sociale groepen. Nu is veel geïntegreerd binnen Veilig Sportklimaat en daardoor minder zichtbaar en vindbaar. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel onderzoeksexpertise op het terrein van sociale uitsluiting. Verwante themadossiers zijn Veilig Sport Klimaat en Gehandicaptensport.

Actueel

Aandeel vrouwen in sportbondsbesturen blijft achter

Hoewel de Nederlandse sportvrouwen ook tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea succesvoller waren dan hun mannelijke collega’s, blijken vrouwen in de sportbestuurskamer nog sterk ondervertegenwoordigd. Het aandeel vrouwelijke bestuurders in Nederlandse sportbonden ligt al jaren rond de 20 procent en is ook de afgelopen jaren niet gestegen. Ondanks de toegenomen (inter)nationale aandacht voor het belang van meer  ‘diversiteit’ en een meer democratische man/vrouw verdeling, steeg juist het aandeel bonden zonder enige vrouw in hun bondsbesturen: één op de drie bonden heeft een bondsbestuur met alleen mannen. Lees verder

Best Football Friends geslaagd initiatief meisjesvoetbal, met beperkt blijvend effect

Het Brabantse Best Football Friends-project heeft bijgedragen aan een positieve provinciale en lokale uitstraling van het meisjesvoetbal. Het heeft veel meisjes in de aanloop naar het EK vrouwenvoetbal in de zomer van 2017 een bijzonder, goed georganiseerd en vooral enorm leuk toernooi geboden. Zowel deelneemsters als organisatoren waren ‘overwegend tevreden’, zo concludeert het Mulier Instituut, dat in opdracht van de Provincie Brabant een evaluatiestudie naar het project heeft uitgevoerd. Lees verder

Minder wangedrag in de Nederlandse sport

In de Nederlandse sport komt minder ongewenst gedrag voor. Sporters ervaren in het afgelopen jaar minder ongewenst gedrag dan in 2014 (32% vs. 36%), het aantal gerapporteerde excessen in het voetbal daalde voor het vijfde jaar op rij (184 in seizoen 16/17; 305 in 15/16) en ook verenigingsbestuurders ontvingen minder klachten over wangedrag dan in 2015 (47% vs. 56%). De Nederlandse bevolking voelt zich over het algemeen veilig in de amateursport (95%). Lees verder

Sportdeelname van mensen met een beperking blijft achter

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen. Om de verschillende doelgroepen succesvol te bereiken is dan ook telkenmale een aangepaste aanpak nodig. Lees verder

Sociale aspect belangrijk voor leden bij Europese sportvereniging

Bijna negen van de tien leden en vrijwilligers van Europese sportverenigingen hebben door hun lidmaatschap bij de sportvereniging nieuwe vrienden gemaakt. De overgrote meerderheid van de respondenten is trots op hun sportvereniging en voor meer dan de helft (59%) is de sportvereniging een van de belangrijkste sociale groepen waartoe ze behoren. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Seksediversiteit sportbesturen. Factsheet 2018/5 (2018) (pdf)

Evaluatie Best Football Friends 2017 (2017) (pdf)

VSK Monitor 2017. Voortgangsrapportage Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (2017) (pdf)

Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs (2017) (pdf)

Characteristics of European sports clubs (2017) (pdf)

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten (2017) (pdf)

Veelbetekenende kansen. Een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen (2016) (pdf)

Sekse(on)gelijkheid in de sport (2016) (pdf)

Werkzame elementen sportstimulering jongeren. Factsheet 2016/3 (2016) (pdf)

Evaluatie Work2Move. Hardloopchallenge voor werkzoekenden (2015) (pdf)

Vrouwenvoetbal en de media (1). Factsheet 2015/3 (2015) (pdf)

Sportdeelname van kinderen in armoede (2014) (pdf) 

Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen 2002-2012 : factsheet

Homo-acceptatie in de sport. Factsheet (2014) (pdf)

Wie ziet zichzelf als sporter (2014) (pdf)

(On)beperkt sportief 2013 (2013) (pdf)

50-plussers en sport : motieven, belemmeringen en blessures : factsheet (2013)

'Het kost veel tijd en je wordt er moe van'. Verklaringen voor sportdeelname en inzichten in de leefwereld van niet-sporters (2011)

School, bewegen en sport. Onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen (2011) (pdf)

Opbrengsten van Meedoen : eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport (2011)

Seksuele diversiteit in de sport: sportdeelname en acceptatie (2011)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.