Ruimtelijke implicaties Park Leudal-Oost en Verenigingsmonitor

Het Mulier Instituut ondersteunt de gemeente Leudal in de besluitvorming over Park Leudal-Oost door het doen van de volgende onderzoeken:

  1. Ruimte-onderzoek
  2. Verenigingsmonitor
  3. Onderzoek naar ruimtelijke implicaties Park Leudal-Oost
  4. Onderzoek naar beheer en exploitatie

Ad.1. Om tot een goede besluitvorming te komen over de nieuwe sportaccommodatie Park Leudal- Oost, is meer inzicht gewenst in het huidige aanbod aan en de huidige en toekomstige vraag naar voorzieningen voor binnen- en buitensport in de gemeente Leudal. Het ruimte-onderzoek biedt een helder beeld van de accommodatiebehoefte in de gemeente. Belangrijke te beantwoorden vraag is wat de optimale en toekomstbestendige configuratie van sportvoorzieningen is in de gemeente Leudal.

Ad.2. Ten behoeve van een goede besluitvorming over het dossier van Park Leudal-Oost wordt de Verenigingsmonitor ingezet als middel om inzicht te krijgen in de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente. De Verenigingsmonitor wordt bij de verenigingen afgenomen in de vorm van een webenquête. Voor de vraagstellingen maken we gebruik van de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut, zodat de vergelijking kan worden gemaakt met landelijke cijfers. Op die wijze geven we inzicht in de vitaliteit van de verenigingen. Dit is een hulpmiddel om met de verenigingen in gesprek te komen over knelpunten, ambities en toekomstperspectieven.

Ad.3. Voorts worden de ruimtelijke implicaties van het Park Leudal-Oost beschouwd, waarbij de volgende vragen centraal staan:

  • Wat betekent de realisatie van het plan Park Leudal-Oost voor de verhouding vraag en aanbod aan sportaccommodaties in de gemeente Leudal?
  • Welke opties zijn er voor de (her)inrichting van Park Leudal-Oost te identificeren op basis van de uitkomsten van het ruimte-onderzoek?

Ad.4. Om een beeld te bieden van de mogelijke gebruikersgroepen voor de multifunctionele accommodatie op Park Leudal-Oost en inzicht te geven in mogelijke beheerconstructies voor een optimale exploitatie, worden vijf multifunctionele accommodaties in landelijke gebieden in Nederland geselecteerd als case studies. Voor deze vijf multifunctionele accommodaties brengen we de werkzame bestanddelen in beeld en geven we aan wat hiervan geleerd kan worden voor het traject in Leudal.

Het eindproduct is een rapportage met een integrale beschouwing van de sportvoorzieningen (binnen- en buitensport) in de gemeente Leudal en inzicht in de vitaliteit van verenigingen, exploitatie- en beheervormen. Tevens geven we een integrale beschouwing van de mogelijkheden van het Park Leudal-Oost.