Ruimtelijke behoefte buitensport Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de huidige en toekomstige ruimtelijke behoefte voor de buitensport in de gemeente Nijmegen. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Huidige en toekomstige behoefte aan buitensportaccommodaties
    Op basis van de verwachte bevolkingsgroei, veranderende bevolkingssamenstelling en ontwikkelingen in de deelname aan takken van sport, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2025 en 2035. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de toekomstige behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.
  • Aanbevelingen optimalisatie ruimtelijke configuratie gemeentelijke buitensportparken
    Op basis van de berekende huidige en toekomstige behoefte aan buitensportaccommodaties bekijken we welke mogelijkheden er bestaan voor een beter toekomstige configuratie van de buitensportaccommodaties op de gemeentelijke sportparken. Hierbij kan gedacht worden aan het gezamenlijk gebruik van sportparken door verenigingen of het omzetten van grasvelden naar kunstgrasvelden.

De resultaten van het onderzoek worden vertaald naar concrete aanbevelingen. Meer kennis over het bovenstaande moet bijdragen aan het maken van weloverwogen en toekomstbestendige investeringen in de buitensport.