Ruimtelijke behoefte binnensportaccommodaties Apeldoorn

In opdracht van de gemeente Apeldoorn voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte voor de binnensport in de gemeente Apeldoorn in 2020, 2030 en 2040. Aanleiding is de vraag of een van de oudere sporthallen moet worden gerenoveerd of vernieuwd. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Huidig gebruik van en huidige behoefte aan binnensportvoorzieningen
    In het eerste deel gaan we in op het huidige gebruik van en de behoefte voor binnensportaccommodaties in Apeldoorn. Op basis van verhuuroverzichten maken we inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties op de piek- en dalmomenten. Daarnaast beschouwen we de huidige totale capaciteit in het perspectief van de landelijke normen op het gebied van draagvlakcijfers.
  • Toekomstige behoefte aan binnensportvoorzieningen
    Op basis van de verwachte bevolkingsgroei, veranderende bevolkingssamenstelling en ontwikkelingen in de deelname aan takken van sport, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2020, 2030 en 2040. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de toekomstige behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met scenario’s van eventuele concrete uitvoeringsplannen voor capaciteit.

Met de eindrapportage verkrijgt de gemeente Apeldoorn inzicht in de behoefte per accommodatietype voor nu en in de toekomst. De rapportage is nog niet vrijgegeven door de opdrachtgever.