Ruimte- en tarievenonderzoek binnensport Schagen

De gemeente Schagen ontvangt signalen waaruit blijkt dat het huidige binnensportaanbod niet voldoende zou zijn en heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om een ruimte-onderzoek te doen naar de binnensportaccommodaties in de gemeente. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige en toekomstige (2020 en 2028) vraag naar en bezetting van de binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen) en hoe dit zich verhoudt tot het huidige aanbod. Daarbij schetsen we een beeld van de aanwezige binnensportaccommodaties en de geschiktheid voor bewegingsonderwijs en sportgebruik. Daarnaast geven we inzicht in de huurtarieven voor de binnensportaccommodaties en laten we zien hoe deze zich verhouden tot de tarieven in andere (vergelijkbare) gemeenten. Op basis hiervan doen we in samenwerking met Sportservice Noord-Holland een voorstel voor een geharmoniseerde tarievenstructuur voor de binnensportaccommodaties in Schagen.