Quickscan binnensport Nijmegen-Noord

In opdracht van de gemeente Nijmegen voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte aan binnensportmogelijkheden in 2025 en 2035 in het nieuwe stadsdeel Nijmegen-Noord. Op basis van bevolkingsprognoses en draagvlakcijfers wordt normatief het aantal benodigde binnensportvoorzieningen bepaald. Tevens wordt de omvang van het verzorgingsgebied voor de binnensportvoorzieningen in Nijmegen-Noord berekend en worden de afstanden tussen schoollocaties en de binnensportvoorzieningen op kaart zichtbaar gemaakt.

Met het rapport heeft de gemeente Nijmegen inzicht in de groei van de behoefte aan binnensportaccommodaties in Nijmegen-Noord en onderbouwing van de planmatige uitbouw van het voorzieningenaanbod.