Kwalitatieve verdieping ruimteonderzoek Teylingen

In opdracht van de gemeente Teylingen doet het Mulier Instituut een verdiepend onderzoek naar de uitkomsten van het recent uitgevoerde ruimteonderzoek binnensport. Hierbij wordt ingegaan op de taakstelling van de gemeente en de situatie in andere gemeenten. Tevens vindt verdiepende discussie plaats, waarbij de verenigingscontext en andere lokale partijen worden geïntegreerd.

Om invulling te geven aan de kwalitatieve verdieping voeren we de volgende onderzoeksonderdelen uit:

  • Afstandsanalyse
    Een analyse van de afstanden van onderwijslocaties naar binnensportvoorzieningen, in functie van de taakstelling voor bewegingsonderwijs.
  • Benchmark
    Een vergelijking van de aanwezigheid van binnensportaccommodaties in Teylingen met vergelijkbare gemeenten op basis van de Database SportAanbod.
  • Discussiesessies
    Drie discussiesessies met gebruikers en potentiële gebruikers van binnensportaccommodaties (topsport – breedtesport – onderwijs) over huidige ervaringen en knelpunten, en oplossingsrichtingen voor de toekomst.

De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.