Behoefteonderzoek zwemwater Haarlem

Na voor de gemeente Haarlem de behoefte aan binnensport in kaart te hebben gebracht, doet het Mulier Instituut onderzoek naar de zwemwaterbehoefte in deze gemeente. In samenwerking met adviesbureau Treem wordt voor de twee openbare overdekte zwembaden de zwemwaterbehoefte onderzocht. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

  1. Hoe ziet de programmering en bezetting van de Haarlemse baden eruit en waar komen de bezoekers vandaan?
  2. Wat is de huidige en toekomstige (2028) vraag naar overdekt zwemwater in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin in de gemeente Haarlem?
  3. Hoe sluit deze vraag aan bij het huidige aanbod en bij de huidige programmering, en welke knelpunten doen zich hierin voor?
  4. Welke zwembadconfiguraties voorzien in de actuele en toekomstige behoefte aan overdekte zwemvoorzieningen in de gemeente Haarlem, kijkend naar figuraties in vergelijkbare steden, en hoe verhouden die zich tot het model dat is aangedragen?

Op basis van de beantwoording van deze vragen geeft dit onderzoek een beeld over het huidige en toekomstige aanbod en de vraag naar zwemwater binnen de gemeente Haarlem. De rapportage wordt in september 2017 verwacht.