Behoefteonderzoek binnen- en buitensport Papendrecht

Vanuit de toekomstvisie van voortgezet onderwijs in Papendrecht is de wens ontstaan om een cluster van voorzieningen te realiseren waar onderwijs en sport samenkomen. De gemeente Papendrecht wenst daarom op korte termijn te beschikken over inzicht in de huidige en toekomstige ruimtebehoefte voor bewegingsonderwijs en de georganiseerde binnen- en buitensport zodat weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt. De gemeente Papendrecht heeft het Mulier Instituut gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar deze ruimtebehoefte en inzicht te bieden in de optimale spreiding van deze voorzieningen over de gemeente ten einde te komen tot een gefundeerde locatiekeuze voor een cluster van onderwijs en sport in de gemeente Papendrecht. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Huidige en toekomstige behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties
    We maken inzichtelijk wat de huidige vraag is naar gemeentelijke binnensportvoorzieningen (sporthallen, sportzalen en gymzalen) en buitensportvoorzieningen voor voetbal, tennis, korfbal, atletiek en handbal. Op basis van te voorziene demografische ontwikkelingen en recente landelijke en lokale ontwikkelingen in de sportdeelname bepalen we in welke mate de vraag verandert en wat daarvan de implicaties zijn voor de benodigde ruimte voor sport en bewegingsonderwijs. Op basis van verhuuroverzichten maken we bovendien inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties op de piek- en dalmomenten.
  • Ruimtelijke analyses onderwijs- en sportaccommodaties
    Door middel van verschillende ruimtelijke analyses geven we inzicht in de huidige configuratie en spreiding van de onderwijs- en sportaccommodaties en sportverenigingen. Vervolgens verrichten we deze analyses voor verschillende scenario’s uitgaande van mogelijke verhuis- of fusieplannen van de onderwijs- en/of sportlocaties.

De rapportage is nog niet vrijgegeven door de opdrachtgever.