AccommodatieMonitor Sport (AMS)

De AccommodatieMonitor Sport, kortweg AMS, volgt de ontwikkelingen op het gebied van sportaccommodaties in Nederland. De belangrijkste bron van gegevens is het Databestand SportAanbod (DSA), waarin alle sportaccommodaties in Nederland (ongeveer 20.000) zijn geregistreerd. Het DSA wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en is in beheer van het Mulier Instituut. Het DSA bevat van alle sportaccommodaties adresgegevens, x- en y-coördinaten, type sport en het onderscheid in indoor- en/of outdooraccommodatie. Dit wordt waar mogelijk aangevuld met het aantal velden, het type sportvloer, de exploitatievorm, gebruikers (verenigingen), etc.

De accommodatiegegevens uit het DSA worden uitgewisseld en gesynchroniseerd met sportbonden, provinciale sportraden, gemeenten en overige partijen (o.a. Kadaster, CBS, Locatus).

Een eerste grote publicatie verscheen onder de titel Sportaccommodaties in Beeld. De nulmeting van AMS zal verschijnen in de zomer van 2016, als brancherapport Sportaccommodaties. In deze nulmeting zullen onder meer de kernindicatoren voorzieningenniveau (aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners) en beweegvriendelijke omgeving zijn opgenomen.

De data uit het DSA worden verder ontsloten onder meer via www.sportopdekaart.nl, www.sportatlas.nl, www.sportgids.nl en diverse apps zoals de Nationale Beweegwijzer en de iGrow-app van TNO.

Neem voor meer informatie contact op met Karin Wezenberg of via ams@mulierinstituut.nl