Ruimte en accommodaties

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeentelijk accommodatiebeleid, de georganiseerde sport en het sportende individu. Daarbij heeft het MI aandacht voor veranderingen in sportief gebruik van ruimte en ontwikkelingen in de vraag naar sportruimte. Daarnaast onderzoekt het MI de doelmatigheid en effectiviteit van sportaccommodatiebeleid en brengt de aanwezige sportaccommodaties op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in kaart. De aanwezige sportaccommodaties worden door het Mulier Instituut centraal geregistreerd in de AccommodatieMonitorSport (AMS). De data uit de AMS worden onder andere in samenwerking met RIVM ontsloten via www.sportopdekaart.nl.

Actueel

Buitensport in Landerd toekomstbestendig

De buitensport in Landerd is toekomstbestendig en waard om in te investeren. Dit concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van de gemeente Landerd onderzoek heeft uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de buitensportverenigingen. Het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de toekomstvisie en onderbouwing van investeringsbeslissingen voor de buitensport in Landerd. Lees verder

Nieuwe methode Mulier Instituut en KNZB helpt Rotterdam zwemwaterbehoefte in kaart te brengen

Rotterdam heeft in principe voldoende zwembadwater. Dat is de conclusie van het Mulier Instituut en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) in een onderzoek naar de zwemwaterbehoefte in de stad, nu en in 2030. Voor het project hebben Mulier Instituut en KNZB een nieuwe methode ontwikkeld. Rotterdam is de eerste Nederlandse gemeente waar de behoefte aan zwembadwater zo specifiek is gemeten. Lees verder

Toekomstanalyse voor sport biedt Groningen basis voor sportprogramma

In opdracht van de gemeente Groningen heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke behoefte voor de buiten- en binnensport en zwemwater in 2020 en 2030 in de gemeente Groningen. Per sporttak is becijferd of er een overschot of tekort is of in de toekomst zich aandoet. Lees verder

Groeiende populariteit hockey leidt tot veldentekort in regio Utrecht

Ondanks de uitbreiding van het aanbod van hockeyvelden en de oprichting van meerdere hockeyverenigingen kampen 12 van de 19 verenigingen in de regio Utrecht (nog steeds) met een tekort aan velden en kunnen ze geen of maar beperkt nieuwe leden aannemen. In de toekomst zal de behoefte aan ruimte voor hockey alleen nog maar groter worden. Dit wordt veroorzaakt door de doorstroming binnen de jeugd en van jeugd naar senioren. Verder dragen de bevolkingsgroei en de enorme populariteit van de sport bij aan de groeiende vraag naar hockey. Lees verder

Bijna alle Nederlanders kunnen binnen drie kilometer sporten

Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van drie kilometer voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zaalsport beoefenen. Drie kwart van de Nederlanders vindt binnen die straal een zwembad. Gemiddeld ligt de dichtstbijzijnde sportaccommodatie op minder dan 800 meter van de eigen woning. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Een toekomstbestendige buitensport in Landerd (2017) (pdf)

Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030 (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Groningen (2016) (pdf)

Sportaccommodaties in Nederland. Kaarten en kengetallen (2016) (pdf)

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Enschede (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Heerenveen (2016) (pdf)

RVS in zwembaden (2015) (pdf)

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard (2015) (pdf)

Sportbeleid in Gennep (2015) (pdf)

Ruimte voor sport in Alkmaar (2015) (pdf)

Capaciteit binnensport Utrecht (2014) (pdf)

Sport, ruimte en tijd (hoofdstuk in Rapportage Sport 2014, A. Tiessen-Raaphorst (red.), 2015 (pdf)

Ruimte voor sport in Leeuwarden (2014) (pdf)

Voetbal in Oss (2014) (pdf)

Intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5) (2014) (pdf)

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant (2014) (pdf)

Sportaccommodaties in beeld (2013)

Overheidssteun voor ijsbanen (2013) (pdf)

Factsheet exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties (2013) (pdf)

Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context (2011)

Sportinfrastructuur in Nederland. Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties (2011) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.