Ruimte en accommodaties

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeentelijk accommodatiebeleid, de georganiseerde sport en het sportende individu. Daarbij heeft het MI aandacht voor veranderingen in sportief gebruik van ruimte en ontwikkelingen in de vraag naar sportruimte. Daarnaast onderzoekt het MI de doelmatigheid en effectiviteit van sportaccommodatiebeleid en brengt de aanwezige sportaccommodaties op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in kaart. De aanwezige sportaccommodaties worden door het Mulier Instituut centraal geregistreerd in de AccommodatieMonitorSport (AMS). De data uit de AMS worden onder andere in samenwerking met RIVM ontsloten via www.sportopdekaart.nl.

Actueel

Voldoende sportaccommodaties in groeiend Veldhoven, maar hockey is aandachtspunt

De sportvoorzieningen in de gemeente Veldhoven zijn goed op orde. Dat concludeert het Mulier Instituut, dat onderzoek deed naar de huidige en toekomstige ruimtebehoefte in Veldhoven voor binnensport en diverse buitensporten (voetbal, tennis, korfbal, hockey, atletiek en honk- en softbal). Lees verder

Sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel: veelgebruikt en goed gewaardeerd

Vier op de vijf gebruikers is tevreden over de binnensportaccommodaties van Capelle aan den IJssel. Slechts 7 procent vindt dat er onvoldoende ruimte is. Op alle onderdelen scoren de accommodaties goed tot zeer goed. Alleen hygiëne en opslagmogelijkheden van materialen zijn punten van aandacht. Deze goede score krijgt extra glans omdat uit analyse blijkt dat het gebruik van de accommodaties relatief intensief is. Lees verder

Behoefte aan meer sportzalen en sporthallen in Haarlem

Door een groot aantal te kleine gymzalen en het ontbreken van sportzalen sluiten de binnensportaccommodaties in de gemeente Haarlem niet optimaal aan bij de lokale behoefte. Dat concludeert het Mulier Instituut, dat onderzoek deed naar de huidige en toekomstige ruimtebehoefte in Haarlem voor de binnensport en het bewegingsonderwijs. Lees verder

Sportdeelname in Limburg: ouderen in beweging, jongeren haken af

Meer dan de helft van de Limburgers (53%) van 12 tot 79 jaar sport wekelijks. Zowel in Limburg als in de rest van Nederland nam de sportdeelname onder jongeren van 12-19 jaar af en onder 65-79-jarigen toe. Lees verder

Buitensport in Landerd toekomstbestendig

De buitensport in Landerd is toekomstbestendig en waard om in te investeren. Dit concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van de gemeente Landerd onderzoek heeft uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de buitensportverenigingen. Het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de toekomstvisie en onderbouwing van investeringsbeslissingen voor de buitensport in Landerd. Lees verder

Nieuwe methode Mulier Instituut en KNZB helpt Rotterdam zwemwaterbehoefte in kaart te brengen

Rotterdam heeft in principe voldoende zwembadwater. Dat is de conclusie van het Mulier Instituut en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) in een onderzoek naar de zwemwaterbehoefte in de stad, nu en in 2030. Voor het project hebben Mulier Instituut en KNZB een nieuwe methode ontwikkeld. Rotterdam is de eerste Nederlandse gemeente waar de behoefte aan zwembadwater zo specifiek is gemeten. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030 (2017) (pdf)

Sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel (2017) (pdf)

Ruimte voor binnensport in Haarlem (2017) (pdf)

Update: Ruimte voor Sport in Utrecht (2017) (pdf)

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg (2017) (pdf)

Een toekomstbestendige buitensport in Landerd (2017) (pdf)

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen (2017) (pdf)

Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030 (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Groningen (2016) (pdf)

Sportaccommodaties in Nederland. Kaarten en kengetallen (2016) (pdf)

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Haalbaarheidsstudie kunstijsbaan Hoogeveen (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Enschede (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Heerenveen (2016) (pdf)

RVS in zwembaden (2015) (pdf)

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard (2015) (pdf)

Sportbeleid in Gennep (2015) (pdf)

Ruimte voor sport in Alkmaar (2015) (pdf)

Capaciteit binnensport Utrecht (2014) (pdf)

Sport, ruimte en tijd (hoofdstuk in Rapportage Sport 2014, A. Tiessen-Raaphorst (red.), 2015 (pdf)

Ruimte voor sport in Leeuwarden (2014) (pdf)

Voetbal in Oss (2014) (pdf)

Intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5) (2014) (pdf)

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant (2014) (pdf)

Sportaccommodaties in beeld (2013)

Overheidssteun voor ijsbanen (2013) (pdf)

Factsheet exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties (2013) (pdf)

Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context (2011)

Sportinfrastructuur in Nederland. Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties (2011) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.