Ruimte en accommodaties

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeentelijk accommodatiebeleid, de georganiseerde sport en het sportende individu. Daarbij heeft het MI aandacht voor veranderingen in sportief gebruik van ruimte en ontwikkelingen in de vraag naar sportruimte. Daarnaast onderzoekt het MI de doelmatigheid en effectiviteit van sportaccommodatiebeleid en brengt de aanwezige sportaccommodaties op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in kaart. De aanwezige sportaccommodaties worden door het Mulier Instituut centraal geregistreerd in de AccommodatieMonitorSport (AMS). De data uit de AMS worden onder andere in samenwerking met RIVM ontsloten via www.sportopdekaart.nl.

Actueel

Kinderen spelen minder vaak en minder lang buiten

Kinderen van 4 tot 11 jaar spelen minder vaak en minder lang buiten. Jongens besteden meer tijd aan buitenspelen dan meisjes. Naarmate jongens ouder worden besteden ze minder tijd aan buitenspelen. Meisjes spelen juist meer buiten naarmate ze ouder worden. Jonge kinderen (4-7 jaar) spelen ongeveer evenveel buiten als oudere kinderen (8-11 jaar). Voor beide groepen geldt dat de meesten drie tot zeven uur per week buitenspelen. Lees verder

Groei Nijmegen leidt tot knelpunten in de ruimte voor buitensport

Een aantal teamsporten in de gemeente Nijmegen kan in de toekomst meer leden verwachten. De huidige veldcapaciteit bij de voetbal-, rugby-, en hockeyverenigingen schiet in Nijmegen nu al tekort, terwijl andere sporten een veldoverschot hebben. Lees verder

Sportruimte in Houten onder druk

Om het huidig en verwacht aantal voetballers en hockeyers voldoende speelruimte te bieden, zijn in de gemeente Houten op weg naar 2030 extra sportvelden nodig. Houtense verenigingen huren tijdens de drukke wintermaanden extra zaalruimte buiten de gemeente. Voor het aanpakken van deze piekbelasting zijn creatieve oplossingen gewenst. Lees verder

Parkeerplaatsen en toegang sportaccommodaties aandachtspunt bij gebruikers Sportdrempelvrij

De gebruikers van de app Sportdrempelvrij beoordelen de toegankelijkheid van sportaccommodaties gemiddeld met een ruime voldoende. Zij zijn het meest positief over het gebruik van de sportruimten. Bij de toegankelijkheid van een sportaccommodatie hebben zij vooral last van te weinig of verkeerd gebruikte gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder worden drempels ervaren bij de toegang of bij kleed- en doucheruimten en bij nooduitgangen. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland. Factsheet 2018/4 (2018) (pdf)

Ruimte voor sport in Leudal (2017) (pdf)

Ruimte voor buitensport in Nijmegen (2017) (pdf)

Behoefteonderzoek zwemwater Nijmegen (2017) (pdf)

Exploitatie van horeca-uitspanningen. Inzicht in de mogelijkheden bij gemeentelijke binnensportaccommodaties (2017) (pdf)

Drempelvrij sporten. Eindrapportage project 'Sportaccommodaties onbeperkt toegankelijk' (2017) (pdf)

Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen. Factsheet 2017/7 (2017) (pdf)

Ruimte voor sport in Ede (2017) (pdf)

Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030 (2017) (pdf)

Sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel (2017) (pdf)

Ruimte voor binnensport in Haarlem (2017) (pdf)

Update: Ruimte voor Sport in Utrecht (2017) (pdf)

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg (2017) (pdf)

Een toekomstbestendige buitensport in Landerd (2017) (pdf)

Sporthalbehoefte Apeldoorn. Analyse van de gemeentelijke sporthalbehoefte op lange termijn (2017) (pdf)

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen (2017) (pdf)

Ruimte voor sport in Houten (2016) (pdf)

Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030 (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Groningen (2016) (pdf)

Sportaccommodaties in Nederland. Kaarten en kengetallen (2016) (pdf)

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor binnensport in Maassluis (2016) (pdf)

Haalbaarheidsstudie kunstijsbaan Hoogeveen (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Enschede (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Heerenveen (2016) (pdf)

RVS in zwembaden (2015) (pdf)

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard (2015) (pdf)

Sportbeleid in Gennep (2015) (pdf)

Ruimte voor sport in Alkmaar (2015) (pdf)

Capaciteit binnensport Utrecht (2014) (pdf)

Sport, ruimte en tijd (hoofdstuk in Rapportage Sport 2014, A. Tiessen-Raaphorst (red.), 2015 (pdf)

Ruimte voor sport in Leeuwarden (2014) (pdf)

Voetbal in Oss (2014) (pdf)

Intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5) (2014) (pdf)

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant (2014) (pdf)

Sportaccommodaties in beeld (2013)

Overheidssteun voor ijsbanen (2013) (pdf)

Factsheet exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties (2013) (pdf)

Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context (2011)

Sportinfrastructuur in Nederland. Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties (2011) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.