Projecten Mulier Instituut

Op deze pagina leest u meer over de diverse thema’s waar het Mulier Instituut zich mee bezighoudt.

Het Mulier Instituut verricht  sociaal-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden en voor eigen rekening. Voor het ministerie van VWS voert het instituut taken uit op het terrein van dataverzameling en monitoring. Verder participeert het Mulier Instituut in diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten, voert het opdrachtonderzoek uit en entameert het zelf projecten.

Het karakter van de projecten varieert, van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, tot monitor- en evaluatie-studies, haalbaarheidsonderzoeken, reviews, quick scans, overzichtsstudies en onderzoeksadvies.

Een (groot) deel van die projecten wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers aan hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland of aan collega-onderzoeksorganisaties. Verder werkt het Mulier Instituut in de vormgeving van zijn projecten nauw samen met verschillende beleids- en praktijkorganisaties.

Het Mulier Instituut verzamelt voor zijn projecten zelf actief data en maakt daarnaast actief gebruik van de data van derden (bijvoorbeeld CBS, SCP, RIVM en Eurostat).

Voor al het onderzoek van het Mulier Instituut geldt dat het onafhankelijk is, wetenschappelijk verantwoord en beleidsmatig relevant, en dat het wordt uitgevoerd conform de privacyrichtlijnen van de Marktonderzoeksassociatie (MOA).