Kenniscentrum Goed leren bewegen KVLO

Het Mulier Instituut ondersteunt de landelijke organisatie voor Lichamelijke Opvoeding KVLO bij het opzetten van kennismanagement en de opbouw van een kenniscentrum Goed leren bewegen. Afgelopen jaar is in dit kader een kennisagenda Goed leren bewegen 2015-2020 samengesteld en op 12 december 2014 is de kennisbank officieel gelanceerd. De komende jaren wordt in samenwerking met andere kennisinstituten gewerkt aan de realisatie van de kennisagenda.