Gebruik Mulier databestanden

Veel onderzoek van het Mulier Instituut wordt gefinancierd met overheidssubsidies. Het Mulier Instituut streeft ernaar om de opbrengsten uit dat onderzoek zoveel mogelijk ter beschikking te stellen aan derden. Om die reden zijn deze publicaties openbaar toegankelijk, soms gratis als pdf, soms tegen kostprijs als gedrukt boek.

Als onderdeel van dat streven stelt het Mulier Instituut ook de onderzoeksgegevens ter beschikking aan derden. Dat geldt zeker voor data die met publieke middelen is gefinancierd. Voor data van opdrachtonderzoek vragen wij de financiers of zij deze willen delen (en onder welke voorwaarden).

Het Mulier Instituut streeft ernaar om binnen een half jaar na de belangrijkste publicatie de data te deponeren bij Data Archiving and Networked Services (DANS van KNAW en NWO). Veel van de Mulier databestanden komen voort uit de monitor-functie van het instituut. Meer informatie over het gebruik van Mulier databestanden is op te vragen bij Remko van den Dool.

Tot op heden zijn op de website www.dans.knaw.nl de volgende data gedeponeerd:

Nationaal Sport Onderzoek 2010

Nationaal Sport Onderzoek 2011

Nationaal Sport Onderzoek 2012

Nationaal Sport Onderzoek 2013

Nationaal Sport Onderzoek 2014

Nationaal Sport Onderzoek 2016

School, bewegen en sport 2011

Bewegingsonderwijs, PO, 0-meting 2013

Bewegingsonderwijs, VO, 0-meting 2014

Rookvrije schoolterreinen 2016

Schoolzwemmen op het PO 2016

Onwenselijk gedrag in de sport 2008-2013

Onwenselijk gedrag in de sport 2015

Sportvereniging & maatschappij 2014