Kennisontwikkeling

Het Mulier Instituut heeft als statutaire doelstelling de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling. Als dusdanig:

Sportdatabestanden en onderzoeksmethoden Mulier Instituut

Het Mulier Instituut heeft sinds 2002 een schat aan ervaring opgedaan in het omgaan met statistische en geografische data die relevant zijn voor de sport. Het Mulier Instituut houdt die kennis levend in zijn Datagroep, het netwerk van Mulier-onderzoekers met statistische ervaring en interesse. Verder heeft het instituut ook ruime ervaring met kwalitatief onderzoek. Tevens is het Mulier Instituut actief met big data. In het rapport hierover zijn de ambities van het instituut verwoord (zie Big data en (breedte)sport. Kansen voor sportonderzoek (2016) (pdf)).

Het Mulier Instituut verzamelt niet alleen zelf gegevens, maar beschikt ook over voor de sport relevante databestanden, zoals van SCP, CBS en RIVM. Heeft u vragen over wat die onderzoeken voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met de Datagroep.

Alle onderzoeksgegevens die het MI met overheidssubsidies verzamelt, worden ter beschikking gesteld aan derden via DANS.

De Mulier Datagroep is bereikbaar voor vragen via Remko van den Dool.

Voor vragen over het kwalitatieve onderzoek van het Mulier Instituut, neem contact op met Agnes Elling.

Onderzoeksadvies

In zijn dertienjarig bestaan heeft het Mulier Instituut een schat aan ervaring opgedaan ten aanzien van het doen van onderzoek en het opzetten van monitor- en evaluatiestudies. Voor meer informatie wat het MI daarin voor u kan betekenen, zie de productenpagina.

Met regelmaat worden Mulier medewerkers bevraagd op hun expertises. Zo werkt het Mulier instituut samen met Sociaal en Cultureel Planbureau en het RIVM in het opstellen van een Sport Toekomst Verkenning, adviseerde Mulier medewerkers het CBS bij de inrichting van de Sport Satelliet Rekening en werkt het Mulier Instituut nauw samen met het Kenniscentrum Sport bij de vormgeving van een sportkennisportal.

Onderzoeksnetwerken

Onderzoekers van het Mulier Instituut zijn actief betrokken bij diverse onderzoeksnetwerken. Bijvoorbeeld:

Verder is het Mulier Instituut betrokken bij diverse internationale onderzoeksnetwerken.

Dag van het Sportonderzoek (DSO)

In 2010 was het Mulier Instituut de initiatiefnemer van de allereerste Dag van het Sportonderzoek. Jaarlijks worden op een DSO meer dan 100 papers gepresenteerd aan 300+ deelnemers.

De DSO 2016 vond op 10 november plaats bij Hanzehogeschool Groningen. De DSO 2017 is op 9 november bij Windesheim Zwolle.

Jaarboek Sport & Strategie

In het zestiende Jaarboek Sport & Strategie (editie 2016/2017) brengen onderzoekers van het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport, in samenwerking met Arko Sports Media, de belangrijkste publicaties en gebeurtenissen van het afgelopen sportjaar bijeen. Infographics, tabellen en figuren bieden een overzicht van de actuele stand van zaken in de sport. Praktijkverhalen geven een kijkje achter de schermen.

In het Jaarboek Sport & Strategie is ook een overzicht opgenomen van al het sportonderzoek dat plaatsvindt. Kijk op www.mulierinstituut.nl/sportonderzoek voor een compleet overzicht van sportgerelateerde leerstoelen en lectoraten. Hier vindt u tevens een overzicht van de proefschriften die zijn verschenen in de periode 1/9/2016 – juli 2017 en een overzichtsfiguur van de afgeronde en lopende promotieonderzoeken rond sport en bewegen uit het Jaarboek Sport & Strategie editie 2016/2017. Lees verder