Ondersteuning monitor Goldensports

Goldensports heeft als doel om ouderen te stimuleren om meer te gaan bewegen samen met buurtgenoten. Hiermee blijven ouderen langer gezond thuiswonen en ontmoeten zij leeftijdgenoten in de buurt.

Het Mulier instituut ondersteunt Stichting Goldensports bij het monitoren van de opbrengsten van het programma om meer zicht te krijgen op de impact van het beweegprogramma. Met behulp van vragenlijsten voor deelnemers en niet-deelnemers worden gegevens verzameld. In de monitor wordt onder andere nagegaan in welke mate de deelnemers als gevolg van Goldensports meer zijn gaan bewegen, meer sociale contacten hebben opgedaan, meer balans, conditie en spierkracht hebben gekregen en meer plezier hebben ervaren bij bewegen.