Kind Leert Inventief Kracht (KLIK)

Kind Leert Inventief Kracht (KLIK) is een gehonoreerd onderzoeksproject binnen het NutsOhra programma Gezonde Toekomst Dichtbij, waarin gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken centraal staan om gezondheidsachterstanden van met name kansarme gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie terug te dringen.

KLIK vindt plaats in Oud-Charlois in Rotterdam Zuid en is een project van kunstfotografe Janine Schrijvers, prof. Dr. Tineke Abma (verbonden aan het VUmc), diverse overige relevante lokale organisaties (waaronder twee basisscholen) en het Mulier Instituut. Het accent ligt op een participatieve benadering om de gezondheidstoestand van kansarme kinderen en hun ouders te verbeteren. Fotografie door kinderen wordt ingezet als methode om hun (on)gezonde omgeving in kaart te brengen en te analyseren en hierover met relevante buurtpartners te communiceren en actie te ondernemen.

In de eerste fase van het project heeft het Mulier Instituut via bronnenonderzoek gegevens verzameld en geanalyseerd over de gezondheid (o.a. gewicht/BMI, bewegen, voeding) en de leefomgeving van kinderen en gezinnen in Oud-Charlois.

Klik hier voor de publicatie KLIK. Cijfers en achtergronden Oud-Charlois (pdf, december 2015)

In de tweede fase van het project (2016-2018) onderzoekt het Mulier Instituut verschillende aspecten van gezondheidsgedrag en –opvattingen onder kinderen (groep 6) en hun ouders en mogelijke veranderingen daarin gedurende het KLIK project, en worden de diverse KLIK activiteiten eveneens geëvalueerd.