Evaluatie Bewegen en meedoen in Ooij

In de gemeente Berg en Dal, met als zwaartepunt de deelgemeente Ooij, wil de Gelderse Sport Federatie (GSF) vrijwilligers en professionals opleiden om, samen met het bestaande zorg- en beweegnetwerk, beweegactiviteiten te realiseren voor kwetsbare ouderen (65+). Dit project wordt gerealiseerd met behulp van (financiële) ondersteuning van FNO. Om te laten zien wat het project uiteindelijk heeft bereikt en wat werkzame elementen of verbeterpunten zijn, is het Mulier Instituut gevraagd om het project te monitoren en evalueren. Binnen het onderzoek worden activiteiten en deelnemersaantallen geregistreerd. Daarnaast houden we interviews met relevante professionals, deelnemende vrijwilligers en kwetsbare ouderen.