Behoeftenstudies Kennis Transfer Sportgezondheidszorg

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) hanteert een speciale methode – Kennis Transfer Sportgezondheidszorg (KTS) – om bestaande sportmedische kennis te vertalen naar betrouwbare en toegankelijke informatie voor de sporter en zijn directe omgeving (o.a. trainers, ouders, paramedici). Het Mulier instituut maakt als partner deel uit van de KTS groep ouderen en sport, waarvoor het, met ondersteuning vanuit het ministerie van VWS, onder meer een factsheet over ouderen & sport heeft gemaakt en een behoeftenonderzoek heeft verricht onder trainers/beweegleiders van 50-plus sporters.

Klik hier voor de factsheet 50-plussers en sport. Motieven, belemmeringen en blessures (pdf, september 2013).

Klik hier voor de publicatie ‘Doe het maar rustig aan’?! Een onderzoek naar de ervaringen en competenties van trainers en beweegleiders ouderen over adviezen rondom pijnklachten en beperkingen (pdf, oktober 2013).

Het Mulier instituut is tevens betrokken bij behoeftenstudies die onder sporters en/of andere betrokkenen zullen worden uitgevoerd binnen drie andere KTS groepen Jumper’s Knee, Hardlopen en Gewicht maken (wedstrijdjudo).

Klik hier voor de publicatie Jumper’s Knee – ervaringen en informatiebehoefte bij sporters, trainers en (sport)fysiotherapeuten (pdf, juni 2014).