Programma-evaluatie Aikido 65+

Voor Aikido Nederland voert het Mulier Instituut een evaluatie uit van haar programma Aikido 65+. Fonds NutsOhra heeft aan Aikido Nederland geld ter beschikking gesteld voor een programma om ouderen met een beperking meer veerkracht te laten krijgen, meer te laten bewegen, meer contacten op te bouwen. Het programma is met name bedoeld voor mensen die wat anders willen dan de traditionele activiteiten die met ouderen worden geassocieerd. De kern van het programma bestaat uit een aantal aikido-bijeenkomsten aangevuld met een aantal specifieke onderdelen afgestemd op de doelgroep.

Het Mulier Instituut neemt voor en na de bijeenkomsten bij de deelnemers een vragenlijst af over veerkracht. Hierdoor kunnen we de situatie voor- en achteraf vergelijken. Na de eerste serie bijeenkomsten houden we verder interviews met docenten, programmamakers en deelnemers. De uitkomsten van deze gesprekken moeten leiden tot concrete verbeterpunten voor de tweede serie bijeenkomsten. De eerste serie bijeenkomsten vindt in het najaar van 2016 plaats en de tweede serie begin 2017. Het programma is in de loop van het voorjaar afgerond.