Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk thema waar veel aandacht voor is. Verbetering van gezondheid en vermindering van bijvoorbeeld overgewicht zijn al jaren beleidsdoelen. Preventie krijgt steeds meer aandacht waarbinnen sport als middel wordt ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut doet verschillende onderzoeken binnen het thema sport en gezondheid. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van sport in tijden van ziekte. Hierbij wordt onderzocht welke rol sport en bewegen speelt bij mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv. Daarnaast volgde het MI in opdracht van de Onderwijsagenda SBGL jaarlijks de (beleids)ontwikkelingen rondom de gezonde school. Tevens rapporteert het MI in een jaarlijkse voortgangsrapportage over de werkzaamheden en vorderingen van Jongeren op Gezond Gewicht. In de rapportage worden de inzet en activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren betreffende gezond gewicht en voeding, en sport- en beweegdeelname. Ook doet het MI onderzoek in opdracht van gemeenten, zoals de evaluatie van een interventie of een aanpak gericht op het terrein van sport en gezondheid. Binnen het Kennis Transfer Sportgezondheidszorg voert het MI bovendien verschillende behoeftestudies uit; bijvoorbeeld naar de ervaringen en competenties van trainers rondom pijnklachten. Tot slot doet het MI ook onderzoek naar de motorische fitheid van basisschoolkinderen en de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Actueel

Bijna de helft van de sportverenigingen beschikt over EHBO’ers

De meeste sportverenigingen hebben een EHBO-koffer (81%) op de sportaccommodatie. Bijna de helft van de verenigingen (46%) beschikt over EHBO’ers en/of een AED-apparaat (44%). Andere zorgvoorzieningen zijn op de sportvereniging minder aanwezig. Lees verder

Behoefte aan training bij integrale aanpak overgewicht jongeren

Leden van het EPODE International Network (EIN) zouden graag een nieuw leercentrum willen. In deze EPODE Academy leren zij vaardigheden die ze nodig hebben bij het uitvoeren van een integrale aanpak om overgewicht bij jongeren te voorkomen. Lees verder

Eén op de drie Nederlanders gebruikt elektronisch hulpmiddel bij sport en bewegen

Eén op de drie Nederlanders – 4,1 miljoen personen van 18 jaar of ouder – gebruikt elektronische hulpmiddelen bij sport en bewegen, zoals apps, activity trackers en smartwatches. Het zijn vooral de (gratis) apps die in een grote behoefte voorzien. Runkeeper is verreweg de meest populaire app, gevolgd door Strava, Endomondo en Runtastic. Lees verder

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016: 116 gemeenten en 832.000 jongeren potentieel bereikt

Eind 2016 waren 116 gemeenten en 992 sportverenigingen actief om de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht te realiseren. Het totale potentiële bereik van Jongeren Op Gezond Gewicht bedraagt daarmee circa 832.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar. Lees verder

Een op de tien basisschooldirecteuren wil The Daily Mile invoeren

Bijna één op de tien basisschooldirecteuren overweegt om The Daily Mile op zijn of haar school in te voeren. Dit betekent dat in Nederland bijna 600 basisscholen bereid zijn mee te doen aan het beweeginitiatief waarbij kinderen 15 minuten per dag (hard)lopen op de basisschool. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Factsheet 2017/5 (2017) (pdf)

Developing the EPODE academy: The needs and wishes of the members of the EIN (2017) (pdf)

Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk (2017) (pdf)

Apps & Devices. Gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen. Websheet 2017/1 (2017)

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 (2017) (pdf)

Jongeren Op Gezond Gewicht 2016. Factsheet 2017/4 (2017) (pdf)

The Daily Mile. Bekendheid & interesse. Factsheet 2017/3 (2017) (pdf)

Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016 (2016) (pdf)

Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam (2016) (pdf)

Procesevaluatie Bewegen op recept. Ervaringen van zorg- en sportprofessionals en deelnemers in de gemeente Nieuwegein (2016) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen - 2016 (2016) (pdf)

Stats & Stories - Mensen met diabetes type 2. Uitkomsten Sport in Tijden van Ziekte - diabetes, deel 1 (2016) (pdf)

Stats & Stories - HIV. Uitkomsten Sport in Tijden van Ziekte (2016) (pdf)

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015 (2016) (pdf)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015 (2015) (pdf)

Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl (2015) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen (2015) (pdf)

Sport-ziekteverhalen. Resultaten vragenlijst Leven met depressie (2015) (pdf)

De start van de Gezonde Sportkantine. Uitkomsten 0-meting GSK (2015) (pdf)

Sport-ziekteverhalen. Resultaten vragenlijst Leven met borstkanker (2014) (pdf) 

Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (2014) (pdf)

Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar) (2014) (pdf)

Jumper's Knee - ervaringen en informatiebehoefte bij sporters, trainers en (sport)fysiotherapeuten (2014) (pdf)

Mensen met diabetes over sport, bewegen en ziekte. Resultaten kwantitatieve studie (2014) (pdf)

Kijk op de website van Sport in Tijden van Ziekte voor meer publicaties over dit thema.

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.