Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk thema waar veel aandacht voor is. Verbetering van gezondheid en vermindering van bijvoorbeeld overgewicht zijn al jaren beleidsdoelen. Preventie krijgt steeds meer aandacht waarbinnen sport als middel wordt ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut doet verschillende onderzoeken binnen het thema sport en gezondheid. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van sport in tijden van ziekte. Hierbij wordt onderzocht welke rol sport en bewegen speelt bij mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv. Daarnaast volgde het MI in opdracht van de Onderwijsagenda SBGL jaarlijks de (beleids)ontwikkelingen rondom de gezonde school. Tevens rapporteert het MI in een jaarlijkse voortgangsrapportage over de werkzaamheden en vorderingen van Jongeren op Gezond Gewicht. In de rapportage worden de inzet en activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren betreffende gezond gewicht en voeding, en sport- en beweegdeelname. Ook doet het MI onderzoek in opdracht van gemeenten, zoals de evaluatie van een interventie of een aanpak gericht op het terrein van sport en gezondheid. Binnen het Kennis Transfer Sportgezondheidszorg voert het MI bovendien verschillende behoeftestudies uit; bijvoorbeeld naar de ervaringen en competenties van trainers rondom pijnklachten. Tot slot doet het MI ook onderzoek naar de motorische fitheid van basisschoolkinderen en de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Actueel

Plezier en sociale interactie belangrijk bij bewegen kind met overgewicht

Beweegactiviteiten waarbij plezier en sociale interactie centraal staan bevorderen de beweegdeelname van kinderen met overgewicht. Ook de steun van én het samen bewegen met familieleden is erg belangrijk. Lees verder

Sport en bewegen belangrijk voor mensen met chronische ziekte, maar geen wondermiddel

Veel mensen die een depressie of borstkanker hebben (gehad), ervaren dat bewegen en sport op verschillende manieren belangrijk zijn voor herstel, preventie of acceptatie. De uitkomsten van het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte bevestigen het belang van bewegen en sport voor veel mensen die een depressie of borstkanker hebben (gehad), maar tonen ook aan dat het geen wondermiddel is. Lees verder

Bekendheid van The Daily Mile groeit in het basisonderwijs

The Daily Mile wordt onder basisschooldirecteuren in Nederland steeds bekender. Bedroeg de bekendheid in 2016 63 procent, inmiddels is 71 procent van de basisscholen bekend met het beweeginitiatief. Ook de interesse in The Daily Mile is toegenomen. 8 procent van de basisscholen voert The Daily Mile uit. Dit betekent dat in Nederland tussen de 440 en 690 basisscholen aan The Daily Mile meedoen. Lees verder

Docenten merken positieve effecten van The Daily Mile bij kinderen

Docenten die The Daily Mile in hun klas uitvoeren, ervaren vooral effecten op fysiek en sociaal gebied. Docenten merken dat leerlingen meer energie hebben, fitter zijn en makkelijker samenwerken. Leerlingen ervaren dat ze The Daily Mile over het algemeen steeds beter kunnen volhouden. Lees verder

Een derde van de verenigingskantines is gezonder geworden

Een derde van de verenigingen (32%) geeft aan dat het aanbod in hun eigen verenigingskantine het afgelopen jaar gezonder is geworden. Bij verenigingen die van een kantine of horeca bij de sportaccommodatie gebruikmaken en geen eigen verenigingskantine hebben is dat 11 procent. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht (2017) (pdf)

Stats & Stories – Depressie. Uitkomsten Sport in Tijden van Ziekte (2017) (pdf)

Stats & Stories – Borstkanker. Uitkomsten Sport in Tijden van Ziekte (2017) (pdf)

The Daily Mile. Bekendheid & interesse bij basisscholen. Factsheet 2017/16 (2017) (pdf)

Evaluatie van The Daily Mile (2017) (pdf)

Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol. Factheet 2017/11 (2017) (pdf)

Registratie en incidentie van verdrinkingen in Nederland (2017) (pdf)

Evaluatie Fysieke Vaardigheidstoets Politie. Eindrapport (2017) (pdf)

Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Factsheet 2017/5 (2017) (pdf)

Developing the EPODE academy: The needs and wishes of the members of the EIN (2017) (pdf)

Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk (2017) (pdf)

Apps & Devices. Gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen. Websheet 2017/1 (2017)

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 (2017) (pdf)

Jongeren Op Gezond Gewicht 2016. Factsheet 2017/4 (2017) (pdf)

The Daily Mile. Bekendheid & interesse. Factsheet 2017/3 (2017) (pdf)

Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016 (2016) (pdf)

Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam (2016) (pdf)

Procesevaluatie Bewegen op recept. Ervaringen van zorg- en sportprofessionals en deelnemers in de gemeente Nieuwegein (2016) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen - 2016 (2016) (pdf)

Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl (2015) (pdf)

De start van de Gezonde Sportkantine. Uitkomsten 0-meting GSK (2015) (pdf)

Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (2014) (pdf)

Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar) (2014) (pdf)

Kijk op de website van Sport in Tijden van Ziekte voor meer publicaties over dit thema.

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.