Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk thema waar veel aandacht voor is. Verbetering van gezondheid en vermindering van bijvoorbeeld overgewicht zijn al jaren beleidsdoelen. Preventie krijgt steeds meer aandacht waarbinnen sport als middel wordt ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut doet verschillende onderzoeken binnen het thema sport en gezondheid. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van sport in tijden van ziekte. Hierbij wordt onderzocht welke rol sport en bewegen speelt bij mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv. Daarnaast volgde het MI in opdracht van de Onderwijsagenda SBGL jaarlijks de (beleids)ontwikkelingen rondom de gezonde school. Tevens rapporteert het MI in een jaarlijkse voortgangsrapportage over de werkzaamheden en vorderingen van Jongeren op Gezond Gewicht. In de rapportage worden de inzet en activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren betreffende gezond gewicht en voeding, en sport- en beweegdeelname. Ook doet het MI onderzoek in opdracht van gemeenten, zoals de evaluatie van een interventie of een aanpak gericht op het terrein van sport en gezondheid. Binnen het Kennis Transfer Sportgezondheidszorg voert het MI bovendien verschillende behoeftestudies uit; bijvoorbeeld naar de ervaringen en competenties van trainers rondom pijnklachten. Tot slot doet het MI ook onderzoek naar de motorische fitheid van basisschoolkinderen en de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Actueel

Docenten merken positieve effecten van The Daily Mile bij kinderen

Docenten die The Daily Mile in hun klas uitvoeren, ervaren vooral effecten op fysiek en sociaal gebied. Docenten merken dat leerlingen meer energie hebben, fitter zijn en makkelijker samenwerken. Leerlingen ervaren dat ze The Daily Mile over het algemeen steeds beter kunnen volhouden. Lees verder

Een derde van de verenigingskantines is gezonder geworden

Een derde van de verenigingen (32%) geeft aan dat het aanbod in hun eigen verenigingskantine het afgelopen jaar gezonder is geworden. Bij verenigingen die van een kantine of horeca bij de sportaccommodatie gebruikmaken en geen eigen verenigingskantine hebben is dat 11 procent. Lees verder

Totaaloverzicht van het verdrinkingsprobleem in Nederland ontbreekt

In Nederland rapporteren verschillende registratiesystemen over verdrinkingsongevallen met en zonder dodelijke afloop. Hierdoor ontbreekt een totaaloverzicht van het verdrinkingsprobleem in Nederland. De meeste registratiesystemen om verdrinkingen te registreren zijn niet representatief en/of compleet. Oorzaken zijn vaak niet vastgelegd waardoor het onmogelijk is de risicofactoren van de verdrinkingen goed te benoemen. Lees verder

Bijna de helft van de sportverenigingen beschikt over EHBO-ers

De meeste sportverenigingen hebben een EHBO-koffer (81%) op de sportaccommodatie. Bijna de helft van de verenigingen (46%) beschikt over EHBO-ers en/of een AED-apparaat (44%). Andere zorgvoorzieningen zijn op de sportvereniging minder aanwezig. Lees verder

Behoefte aan training bij integrale aanpak overgewicht jongeren

Leden van het EPODE International Network (EIN) zouden graag een nieuw leercentrum willen. In deze EPODE Academy leren zij vaardigheden die ze nodig hebben bij het uitvoeren van een integrale aanpak om overgewicht bij jongeren te voorkomen. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Evaluatie van The Daily Mile (2017) (pdf)

Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol. Factheet 2017/11 (2017) (pdf)

Registratie en incidentie van verdrinkingen in Nederland (2017) (pdf)

Evaluatie Fysieke Vaardigheidstoets Politie. Eindrapport (2017) (pdf)

Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Factsheet 2017/5 (2017) (pdf)

Developing the EPODE academy: The needs and wishes of the members of the EIN (2017) (pdf)

Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk (2017) (pdf)

Apps & Devices. Gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen. Websheet 2017/1 (2017)

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 (2017) (pdf)

Jongeren Op Gezond Gewicht 2016. Factsheet 2017/4 (2017) (pdf)

The Daily Mile. Bekendheid & interesse. Factsheet 2017/3 (2017) (pdf)

Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016 (2016) (pdf)

Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam (2016) (pdf)

Procesevaluatie Bewegen op recept. Ervaringen van zorg- en sportprofessionals en deelnemers in de gemeente Nieuwegein (2016) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen - 2016 (2016) (pdf)

Stats & Stories - Mensen met diabetes type 2. Uitkomsten Sport in Tijden van Ziekte - diabetes, deel 1 (2016) (pdf)

Stats & Stories - HIV. Uitkomsten Sport in Tijden van Ziekte (2016) (pdf)

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015 (2016) (pdf)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015 (2015) (pdf)

Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl (2015) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen (2015) (pdf)

Sport-ziekteverhalen. Resultaten vragenlijst Leven met depressie (2015) (pdf)

De start van de Gezonde Sportkantine. Uitkomsten 0-meting GSK (2015) (pdf)

Sport-ziekteverhalen. Resultaten vragenlijst Leven met borstkanker (2014) (pdf) 

Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (2014) (pdf)

Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar) (2014) (pdf)

Jumper's Knee - ervaringen en informatiebehoefte bij sporters, trainers en (sport)fysiotherapeuten (2014) (pdf)

Mensen met diabetes over sport, bewegen en ziekte. Resultaten kwantitatieve studie (2014) (pdf)

Kijk op de website van Sport in Tijden van Ziekte voor meer publicaties over dit thema.

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.