Vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport regio Eindhoven

De gemeente Eindhoven werkt met een aantal omliggende gemeenten samen in een regionaal samenwerkingsverband gehandicaptensport. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten Eindhoven, Bergeijk, Cranendonck Heeze/Leende, Valkenswaard, Oirschot en Veldhoven. Een belangrijk speerpunt in deze regio is het verbeteren van de match tussen de vraag naar gehandicaptensport en het aanbod van sport en bewegen voor mensen met een handicap.

Het Mulier Instituut voert in opdracht van de gemeente Eindhoven een analyse uit naar de vraag (omvang doelgroep) en het aanbod van de gehandicaptensport in de regio Eindhoven. Op basis van deze resultaten wordt een interactieve presentatie georganiseerd voor lokale sportcoaches uit regio Eindhoven en een netwerkbijeenkomst over gehandicaptensport met diverse andere partijen uit de regio. Doel is het vergroten van het inzicht in de aansluiting tussen vraag en aanbod en het delen van tips en adviezen over de wijze waarop de regio in de toekomst zelf dit inzicht kan verwerven en hoe de match kan worden verbeterd.

In het project gaan we in op de volgende vragen:

  1. Waar bevindt zich de (potentiële) vraag naar sporten en bewegen van mensen met een beperking in de regio Eindhoven?
  2. Wat zijn benaderwijzen en vindplaatsen van mensen met een beperking?
  3. Hoe zit het met de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking (landelijke cijfers)?
  4. Waar bevindt zich het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in de regio Eindhoven?
  5. Waar lijken de (potentiële) vraag naar en het aanbod van gehandicaptensport elkaar wel of niet te vinden (match)?
  6. Welke adviezen/oplossingsrichtingen zijn er om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren?