Gehandicaptensport

De successen op de Paralympische Spelen, maar vooral ook de vele initiatieven op provinciaal en lokaal niveau hebben ertoe bijgedragen dat de gehandicaptensport bij zowel overheid als het brede publiek meer in de belangstelling staat. De mogelijkheden om te sporten voor mensen met een handicap is de laatste jaren toegenomen en sportverenigingen staan steeds meer voor hen open. De ontwikkelingen die op landelijk, provinciaal en lokaal niveau spelen rondom de vraag naar en het aanbod van gehandicaptensport hebben de aandacht van de onderzoekers van het Mulier Instituut. Met diverse kleinschalige en grootschalige onderzoeksprojecten, waaronder de Monitor (On)beperkt Sportief uit 2008 en 2013, heeft het Mulier Instituut in de laatste tien jaar een schat aan kennis opgebouwd rondom het monitoren van diverse aspecten van de gehandicaptensport.

Actueel

Special Olympics biedt kansen voor gehandicaptensport

Sporters en betrokkenen bij de Special Olympics Nationale Spelen 2016 kijken terug op een succesvol evenement. Met name de sfeer, de accommodaties en de bereikbaarheid werden positief beoordeeld. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in samenwerking met HAN Sport en Bewegen heeft uitgevoerd naar de betekenis van de Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Lees verder

Sportaanbod gehandicapten op ruim 100 locaties in gemeente Amsterdam

In de gemeente Amsterdam bestaat het sportaanbod voor mensen met een handicap uit 167 activiteiten op 114 locaties. De meeste sportactiviteiten richten zich op mensen met een motorische (72 activiteiten) en verstandelijke handicap (50 activiteiten). Het sportaanbod voor mensen met een auditieve of visuele handicap is kleiner dan voor mensen met een motorische en/of verstandelijke handicap. Lees verder

Sportaanbod gehandicapten op bijna 150 locaties in regio’s Zuid-Kennemerland en Amstel- en Meerlanden

Het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in de regio’s Zuid-Kennemerland en Amstel- en Meerlanden bestaat uit 227 activiteiten op bijna 150 verschillende locaties. Dit sportaanbod wordt niet alleen aangeboden door sportverenigingen of fitnesscentra, maar ook door stichtingen, buurthuizen en (thuis)zorginstellingen. Het merendeel van het sportaanbod voor mensen met een beperking is gericht op individuele sporters, zoals zwemmen, fitness, fietsen, gymnastiek en paardrijden. Lees verder

Twee derde gemeenten heeft beleidsdoelstellingen gehandicaptensport

Beleidsdoelstellingen op het gebied van gehandicaptensport zijn bij twee derde van de ondervraagde gemeenten en bij zeven provincies in een beleidsnota vastgelegd. Lees verder

Trends in gehandicaptensport

Binnen het thema gehandicaptensport is een mooie verzameling publicaties verschenen, van proefschriften tot onderzoeksrapportages. In een aantal publicaties wordt ingezoomd op de thematiek van de (achterblijvende) sportdeelname van verschillende groepen mensen met een beperking en/of chronische aandoening en de door hen ervaren belemmeringen en stimulansen bij het (gaan) sporten. Lees verder

App Sportdrempelvrij gratis te downloaden

In de Week van de Toegankelijkheid is de app Sportdrempelvrij officieel in gebruik genomen. De app Sportdrempelvrij is sinds vandaag voor iedereen gratis te downloaden (klik hier voor de versie in Apple en hier voor de versie in Android). Met de app kunnen mensen met een beperking sportaccommodaties beoordelen op hun toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid. Lees verder