Gehandicaptensport

De successen op de Paralympische Spelen, maar vooral ook de vele initiatieven op provinciaal en lokaal niveau hebben ertoe bijgedragen dat de gehandicaptensport bij zowel overheid als het brede publiek meer in de belangstelling staat. De mogelijkheden om te sporten voor mensen met een handicap is de laatste jaren toegenomen en sportverenigingen staan steeds meer voor hen open. De ontwikkelingen die op landelijk, provinciaal en lokaal niveau spelen rondom de vraag naar en het aanbod van gehandicaptensport hebben de aandacht van de onderzoekers van het Mulier Instituut. Met diverse kleinschalige en grootschalige onderzoeksprojecten, waaronder de Monitor (On)beperkt Sportief uit 2008 en 2013, heeft het Mulier Instituut in de laatste tien jaar een schat aan kennis opgebouwd rondom het monitoren van diverse aspecten van de gehandicaptensport.

Actueel

Vraag en aanbod voor aangepast sport in de regio Eindhoven in kaart gebracht

Eén van de grootste uitdagingen in de gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod. Het aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking is in regio Eindhoven beter op de potentiële vraag afgestemd dan voor mensen met een motorische, visuele of auditieve beperking. In de wijken waar relatief veel mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking wonen, is vaak voldoende (aangepast) aanbod in de buurt beschikbaar. Voor volwassenen met een lichamelijke beperking is in de regio Eindhoven nog geen goede match tussen vraag en aanbod aanwezig. Lees verder

Sportdeelname van mensen met een beperking blijft achter

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen. Om de verschillende doelgroepen succesvol te bereiken is dan ook telkenmale een aangepaste aanpak nodig. Lees verder

Parkeerplaatsen en toegang sportaccommodaties aandachtspunt bij gebruikers Sportdrempelvrij

De gebruikers van de app Sportdrempelvrij beoordelen de toegankelijkheid van sportaccommodaties gemiddeld met een ruime voldoende. Zij zijn het meest positief over het gebruik van de sportruimten. Bij de toegankelijkheid van een sportaccommodatie hebben zij vooral last van te weinig of verkeerd gebruikte gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder worden drempels ervaren bij de toegang of bij kleed- en doucheruimten en bij nooduitgangen. Lees verder

Toegankelijkheid van Nederlandse sportaccommodaties geborgd op Uniek Sporten

Het Mulier instituut en Fonds Gehandicaptensport zijn een samenwerking aangegaan om mensen met een handicap over de toegankelijkheid van sportaccommodaties te informeren. Vanaf de Nationale Sportweek 2017, die van 9 t/m 17 september plaatsvindt, zal de beoordelingsfunctie van Sportdrempelvrij integraal onderdeel uitmaken van Uniek Sporten. Lees verder

Voorkeuren van gehandicapten bij sporten en bewegen onbekend

Naar de voorkeuren van mensen met een beperking of chronische aandoening voor sporten en bewegen is weinig onderzoek gedaan. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Mulier Instituut in opdracht van het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos actief. Lees verder

Special Olympics biedt kansen voor gehandicaptensport

Sporters en betrokkenen bij de Special Olympics Nationale Spelen 2016 kijken terug op een succesvol evenement. Met name de sfeer, de accommodaties en de bereikbaarheid werden positief beoordeeld. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in samenwerking met HAN Sport en Bewegen heeft uitgevoerd naar de betekenis van de Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Lees verder