Gemeentebegrotingen

Eerder onderzoek van het Mulier Instituut liet zien dat medewerkers van de afdeling sport van Nederlandse gemeenten bezuinigingen verwachten voor de sector sport in de collegeperiode 2014-2018.

Via een analyse van de financiële gegevens van de gemeenten probeert het Mulier Instituut te achterhalen of en hoe is bezuinigd op sport.

Klik hier voor de rapportage Monitor sportuitgaven gemeenten. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2017) (2018) (pdf).

Klik hier voor de rapportage Sportuitgaven van gemeenten. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016) (2017) (pdf).

Klik hier voor de rapportage Gemeentelijke uitgaven aan sport. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015) (2015) (pdf).