Financieel reilen en zeilen Nederlandse sportbonden

Het doel van dit onderzoek is het beter in kaart brengen van de financiële situatie van de Nederlandse sportbonden en de ontwikkeling daarvan. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie van jaarverslagen van Nederlandse sportbonden. Uit deze jaarverslagen worden de belangrijkste financiële gegevens en kengetallen gedistilleerd (financiële resultaten, vermogens- en liquiditeitspositie, omvang organisatie) zodat inzicht wordt verkregen in (de ontwikkeling van) het financieel reilen en zeilen van de sportbonden. De bedoeling is om deze gegevens meerdere jaren te blijven monitoren zodat trends zichtbaar worden en daaraan conclusies kunnen worden verbonden.

Klik hier voor het artikel Lot rugbybond in handen leden dat op 19 december 2014 in de Volkskrant verscheen.

Klik hier voor de in maart 2015 verschenen factsheet Financiën van de sport: sportbonden 2013 (pdf).