Onderzoeksadvies

Kennisvragen

De vertaling van beleid naar kennisvragen en van kennisvragen naar onderzoek is geen gemakkelijke. Het Mulier Instituut heeft ruime ervaring in het onderbouwen van het beleid met meer ‘evidence-based’, in ieder fase van het beleidsproces. Denk daarbij aan het opstellen van kennisagenda’s; het ontwikkelen van beleidsmonitors, quick-scans, proces- en effectevaluaties; het onderhouden van onderzoeksnetwerken; het uitzetten en begeleiden van onderzoeksopdrachten; en het aanvragen van subsidies voor onderzoek. Het Mulier Instituut adviseert overheden en sportorganisaties hierin en kan waar gewenst ook in de uitvoering een rol spelen.

Recent afgerond

Het Mulier Instituut heeft in het recente verleden diverse bonden en koepelorganisaties vertrouwelijk geadviseerd over hun onderzoeksambities en activiteiten, waaronder KNLTB, Atletiekunie, Veilig Sport Klimaat, Nationaal Platform Zwembaden en JOGG.

Het MI adviseerde verder:

 Contactpersoon

 Wilt u meer informatie over hoe onderzoek uw beleid kan sterken en wat het Mulier Instituut daarin voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Hugo van der Poel.

contactpersoon Hugo

Op zoek naar actueel nieuws, lopend onderzoek en recente publicaties? Bekijk het themadossier kennisontwikkeling.