Beleidsmonitors

Maatschappelijke doelstellingen

Steeds vaker leggen beleidsmakers (jaarlijks) rekenschap af van de ontwikkeling in het uitgezette beleid, de behaalde resultaten en de gerealiseerde effecten. Met een beleidsmonitor van het MI kunt u de voortgang in het beleids(programma) verantwoorden en doet u inzichten op die u kunt gebruiken voor tussentijdse bijsturing van het ingezette beleid.

Recent afgerond

Voor diverse organisaties produceert het MI voortgangsrapportages van hun beleidsprogramma’s, zoals de monitoren Veilig Sport Klimaat (VSK), Sport en Bewegen in de Buurt (SBB), Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL).

Contactpersoon

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Hugo van der Poel.

contactpersoon Hugo

Op zoek naar actueel nieuws, lopend onderzoek en recente publicaties? Bekijk het themadossier Sportbeleid en regelgeving.