Producten

Het Mulier Instituut investeert in wetenschappelijk onderzoek en verricht voor het ministerie van VWS taken op het terrein van dataverzameling en monitoring. Daarnaast voert het instituut al dertien jaar sportonderzoek uit in opdracht van derden. Op basis van die kennis en ervaring heeft het Mulier Instituut de afgelopen jaren de volgende producten ontwikkeld:

Verenigingsmonitor

Met de MI verenigingsmonitor wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie. Meer informatie

Vitaliteitsindex

Het MI heeft een index ontwikkeld waarmee snel een beeld kan worden gekregen van de vitaliteit van verenigingen. Meer informatie

Ruimte-instrument

Voor een snel en adequaat inzicht in de (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties heeft het MI een ruimte-instrument beschikbaar. Meer informatie

Vraag-aanbodscan gehandicaptensport

Het MI kan sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking afzetten tegen het geschatte aantal mensen met een beperking in een regio of gemeente. Meer informatie

Rekenkameronderzoek

De schat aan data waar het MI over beschikt en de jarenlange ervaring in sportonderzoek maken van het MI een geschikte partner voor rekenkameronderzoek. Meer informatie

Sportdeelname

Het Mulier Instituut heeft ruime ervaring in het monitoren van de sportdeelname en in het analyseren van belemmeringen en voorkeuren. Meer informatie

Impact evenementen

Rond de thematiek van sportevenementen heeft het MI een stevig track-record opgebouwd, variërend van quick-scans tot uitgebreide analyses. Meer informatie

Beleidsmonitors

De beleidsmonitors van het MI helpen u om inzicht te bieden in de voortgang en resultaten van uw beleidsprogramma. Meer informatie

Branchestudies

Het Mulier Instituut kan u helpen om snel een handzaam en intrigerend overzicht op te stellen van de stand van zaken in uw segment van de sportmarkt.  Meer informatie

Onderzoeksadvies

Het MI heeft ruime ervaring in onderzoeksadvies: van het opstellen van kennisagenda’s tot het formuleren van onderzoeksprogramma’s en het aanleggen van onderzoeksnetwerken. Meer informatie

Overige onderzoeken

Ook voor andere onderzoeken kunt u bij het Mulier Instituut terecht. Bijvoorbeeld voor: effectstudies, quick-scans, benchmarks, tevredenheidsonderzoeken, onderzoek naar best practices, literatuurstudies, haalbaarheidsonderzoeken of implementatie-onderzoek.

Geïnteresseerd wat het Mulier Instituut voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut.

 

contactpersoon Hugo