Leerstoelen

Leerstoelen Mulier Instituut

Het Mulier Instituut heeft als een van zijn statutaire doelstellingen de ‘bevordering van de instelling van (bijzondere) leerstoelen en lectoraten op het werkgebied van het sociaalwetenschappelijk sportonderzoek’ (artikel 2.2 lid E).

In het verleden is het Mulier Instituut betrokken geweest bij leerstoelen op het terrein van de lichamelijke opvoeding (Paul de Knop, Universiteit van Tilburg) en de sportpedagogiek (Annelies Knoppers, Universiteit Utrecht). Verder stelde het Mulier Instituut zelf bijzondere leerstoelen in op het terrein van de sportontwikkeling (Maarten van Bottenburg, Universiteit Utrecht – thans omgezet in een reguliere leerstoel) en Sportsociologie en sportbeleid (Koen Breedveld, Radboud Universiteit).

Op dit moment heeft het Mulier Instituut de volgende bijzondere leerstoelen ingesteld:

Sporteconomie

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Prof. dr. Ruud Koning

Sinds februari 2004.

Sportsociologie

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Prof. dr. R. Spaaij

Sinds september 2013

Klik hier voor het nieuwsbericht.

Klik hier voor een compleet overzicht van sportgerelateerde leerstoelen en lectoraten (Excel).