Woord van het bestuur

2016 was voor het Mulier Instituut een mooi jaar. We haalden de hoogste omzet in de geschiedenis van het instituut en publiceerden meer wetenschappelijke artikelen, rapporten en factsheets dan ooit. Ook in 2016 wisten de media het Mulier Instituut weer goed te vinden, en het aantal volgers op sociale media groeide gestaag door. Trots zijn we op de twee uitgebrachte brancherapporten, over atletiek en over sportaccommodaties.

Organisatorisch was 2016 een rustig jaar. Er deden zich geen wisselingen voor in de samenstelling van het bestuur of in de Raad van Toezicht. De teams zijn goed op elkaar ingespeeld. Het samenspel met onze belangrijkste partners verloopt goed, wat niet wil zeggen dat we niet blijven zoeken naar verbetermogelijkheden. Richting VWS was het soms even ontdekken wat het mogen ontvangen van een ‘instellingsubsidie’ impliceert, maar ook dat wende snel.

Wisselingen waren er vooral in het personeelsbestand. Een aantal medewerkers zocht en vond elders emplooi, nieuwe mensen namen hun plaatsen in. Dergelijke wisselingen passen bij een organisatie, en een wereld, die stelselmatig in beweging is. Wat blijft is onze thuisbasis in stadion Galgenwaard. Midden in de sport, nabij de wetenschap en centraal gelegen, sluit die locatie naadloos aan bij wat het MI wil zijn.

2017 wordt een intrigerend jaar. Uiteraard vanwege de verkiezingen. Net als anderen zijn ook wij benieuwd wat een nieuw kabinet op heeft met sport. Voor het sportonderzoek is 2017 een extra spannend jaar, omdat we aan de vooravond staan van een nieuw NWO/ZonMw- programma voor sportwetenschap. Ook daar liggen perspectieven voor het Mulier Instituut.

2017 is tot slot een speciaal jaar omdat het instituut zijn derde lustrum viert. Dit voorjaar hebben we in bescheiden kring stil gestaan bij wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. We zullen 2017 ook gebruiken om vooruit te kijken: waar staat het MI als het dertig jaar oud is? Wat blijven we doen, hoe doen we dat beter, wat gaan we niet meer doen en wat juist meer. Daarmee willen we ons relevantie voor de sport blijven vergroten, iets wat al vijftien jaar in onze genen zit.

Koen Breedveld, Hugo Van der Poel
directie/bestuur Mulier Instituut

koenhugo1

 

 

 

 

 

 > Woord van Raad van Toezicht

> Financiën

> Personeel

> Publicaties