Personeel

Omvang en samenstelling

Het Mulier Instituut had eind 2016 30 medewerkers in dienst (21,8 fte; 2015: 19,6 fte), waarvan 57% vrouw en 43% man (vorig jaar 50/50%). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers eind 2016 was 39 jaar (2015: 41 jaar). Het ziekteverzuimpercentage in 2016 was 3,6% (2015: 1,9%).

Kwalificaties en nevenfuncties

Het Mulier Instituut telde eind 2016 26 medewerkers met een academische opleiding (waaronder zeven gepromoveerde medewerkers). Bij het MI waren in 2016 zestien stagiairs/trainees, tien assistent-onderzoekers, negen onderzoeksassistenten en één gelieerde onderzoeker voor kortere of langere tijd in dienst. Medewerkers van het Mulier Instituut vervullen naast hun betaalde werk geregeld een of meer onbetaalde nevenfuncties in de sport of daarbuiten (67 in totaal). Het MI vindt dat waardevol vanwege de persoonlijke ontwikkeling en de binding met de praktijk. Daarnaast investeert het Mulier Instituut in bijscholing en persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker.

Klik hier voor het complete personeelsoverzicht

 < Financiën

> Publicaties

< Woord van Raad van Toezicht

> Evenementen