Over Mulier Instituut

Doelstelling en taken

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, die werkt zonder winstoogmerk. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Dit doel wordt nagestreefd door:

  • het uitvoeren van fundamenteel en praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek;
  • het monitoren van ontwikkelingen in de sport, onder andere door het opbouwen en ontsluiten van databases en trendreeksen;
  • het bijeenbrengen, ontsluiten, verspreiden en in debat brengen van de uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek;
  • het ondersteunen van hoger onderwijsinstellingen bij de opleiding van onderzoekers;
  • het bevorderen van aanstellingen van (bijzonder) hoogleraren en lectoren.

Activiteiten en werkwijze

Het Mulier Instituut is opgericht om de versnippering in het (universitaire) sportonderzoek tegen te gaan. Door bundeling en afstemming van onderzoeksactiviteiten werd het mogelijk continuïteit te bieden aan sportonderzoekers en tijdreeksen te ontwikkelen om ontwikkelingen in de sport te monitoren.

Het Mulier Instituut streeft naar betrouwbare en bruikbare kennis voor en over sport. Het volgt de ontwikkelingen in de sport op de voet, is kritisch op de feiten, duidt die ontwikkelingen en zoekt naar verklaringen. Deze hoogwaardige kennis van sport wordt bij het Mulier Instituut gecombineerd met klantgerichtheid en oog voor de praktische of beleidsrelevantie van het onderzoek.

Het Mulier Instituut verricht zelf onderzoek, ondersteunt onderzoekers, verstrekt adviezen, en zet zich in om onderzoeksuitkomsten te vertalen en te verspreiden.

Voor zijn dataverzamelings- en monitoractiviteiten ontvangt het Mulier Instituut subsidie van het ministerie van VWS.

In aanvulling daarop werft het Mulier Instituut middelen voor zijn wetenschappelijk onderzoek bij organisaties als NWO, ZonMw en de EU.

Daarnaast voert het Mulier Instituut van oudsher opdrachtonderzoek uit voor derden (overheden, sportorganisaties, bedrijven) en entameert het projecten voor eigen rekening.

Organisatie

Het Mulier Instituut is in 2002 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het onderzoeksbureau Diopter – Janssens & Van Bottenburg bv, de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

Het instituut is vernoemd naar W.J.H. (Pim) Mulier (1865-1954), pionier en aartsvader van de (georganiseerde) sport in Nederland.

De dagelijkse leiding van het instituut is in handen van een eenkoppige Raad van Bestuur/directie, die in zijn taken wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht.

Bij het Mulier Instituut werken achtentwintig medewerkers (onderzoekers en ondersteunende medewerkers).