Vicky Dellas MSc

Junior onderzoeker

Mulier Instituut

v.dellas@mulierinstituut.nl

030-7210220

CV

Vicky Dellas (1992) heeft in 2014 haar diploma voor de opleiding toegepaste psychologie aan de Hanzehogeschool in Groningen behaald. Gedurende deze opleiding heeft ze zich met name gericht op thema’s rondom gezondheid en jeugd. Ze sloot haar opleiding af met een kwalitatief onderzoek voor GGD Drenthe naar het verleiden van jongeren tot bewustere alcoholconsumptie. Gedurende dit onderzoek is haar interesse in onderzoek en maatschappelijke vraagstukken gegroeid. Daarom koos zij ervoor een academische master in sociologie te volgen, waar zij haar onderzoeksvaardigheden verder heeft ontwikkeld en kennis rondom maatschappelijke vraagstukken heeft opgedaan. Haar master sloot zij in 2017 af met een marketing afstudeerstage en –scriptie, in het specifiek trendonderzoek, wat zij nog altijd had willen doen. Dit was een erg leerzame periode, waar zij voor zichzelf heeft besloten dat zij in de toekomst wil bijdragen aan een betere samenleving door middel van onderzoek. Binnen het Mulier Instituut is Vicky betrokken bij diverse onderzoeken rondom sport, bewegen en gezondheid, waaronder het landelijke onderzoek Jongeren Op Gezond Gewicht.

En verder…

Vicky woont in Utrecht en is regelmatig te vinden op de tennisbaan. Dat is ze overigens al vanaf haar achtste en ze is nog lang niet van plan om te stoppen. Naast tennis speelt ze graag spelletjes en gaat ze zodra het kan voor een korte of langere trip naar het buitenland.

Publicaties