Mirjam Stuij MSc

Onderzoeker

Mulier Instituut

m.stuij@mulierinstituut.nl

030-7210243

CV

Mirjam Stuij (1983) heeft aan de Universiteit van Amsterdam een bachelor Biomedische Wetenschappen en een master Medische Antropologie & Sociologie behaald. Voor haar afstudeerscriptie, met de titel Kinderen over lichaamsbeweging, heeft ze onderzoek gedaan naar de betekenissen die Amsterdamse basisschoolkinderen uit een hoge en een lage sociaaleconomische statusgroep geven aan verschillende vormen van lichaamsbeweging, waaronder sportbeoefening, de gymles op school en buitenspelen. In februari 2008 heeft ze haar master afgerond.

Sinds oktober 2007 is Mirjam als onderzoeker werkzaam bij het Mulier Instituut. Ze is geïnteresseerd in betekenissen die mensen geven aan sport, gezondheid en hun lichaam en heeft zich onder andere beziggehouden met daaraan gerelateerde onderwerpen als overgewicht, zelfdiscipline en sportsocialisatie in verschillende sociale klassen.

Daarnaast was ze betrokken bij meerdere onderzoeken op het gebied van school en sport. Momenteel houdt ze zich voornamelijk bezig met een onderzoek naar betekenissen van sport en bewegen voor chronisch zieken en bestudeert ze hoe die betekenissen zich na de diagnose ontwikkelen, met een focus op de medische context.

En verder...

In haar jeugd heeft Mirjam veel tijd doorgebracht bij de plaatselijke gymvereniging. Daarnaast heeft ze een tijd getennist en vervolgens gebadmintond, die laatste sport heeft ze ook tijdens haar studententijd beoefend. Momenteel gaat ze in haar vrije tijd graag een stuk fietsen of wandelen.

Publicaties