Marcia de Jong

Kennisbank en communicatie

Mulier Instituut

m.dejong@mulierinstituut.nl

030-7210235

CV

Marcia de Jong (1981) studeerde Sport, Economie en Communicatie aan de Fontys Economische Hogeschool in Tilburg en rondde deze studie in 2007 af. Haar afstudeerstage verrichtte ze bij het Mulier Instituut, waar zij een strategisch marketingplan voor de Nationale Fitnessmonitor schreef. Aansluitend is ze aan het werk gegaan bij het Mulier Instituut. Ze heeft vooral ervaring opgedaan in projecten rondom gehandicaptensport en sportbeleid. Zo werkte ze mee aan de publicaties (On)beperkt sportief (2008) en Monitor Zo kan het ook! (2010 en 2012) voor de stichting Onbeperkt Sportief (toen nog Gehandicaptensport Nederland). In 2011 was ze onder andere betrokken bij de Beleidsdoorlichting Sport en de daarbij behorende Monitor sportbeleid 2006-2010 voor het ministerie van VWS. Ook schreef ze mee aan de eerste voortgangsrapportage in het kader van de monitoring van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (november 2013).

Momenteel is Marcia verantwoordelijk voor de collectievorming, het beheer en de doorontwikkeling van de Kennisbank Sport en Bewegen. Ook draagt zij zorg voor het beheer van de website en verricht ze werkzaamheden ten aanzien van communicatie en redactie. Marcia houdt zich sinds 2009 bezig met de totstandkoming van het Jaarboek Sport & Strategie, dat jaarlijks verschijnt (editie 2016/2017 verscheen in september 2017).

En verder...

In haar vrije tijd slaat zij graag een balletje op de tennisbaan.

btn_myprofile_160x33

Publicaties