drs. Roel Roelfzema

Lid

Mulier Instituut

CV

Roel Roelfzema is directeur van Sport & Zaken. Als senior marketingmanager werkte hij bij sportkoepel NOC*NSF jarenlang op het snijvlak van sport en bedrijfsleven. Daarvoor was hij actief als marketing & communicatie manager bij Randstad, waar hij onder andere aan de wieg stond van de huidige stipendium regeling voor sporters. Na een tijd bij Monuta, een landelijke uitvaart- en verzekeringsmaatschappij, te hebben gewerkt aan het merk, het imago en woordvoering maakte hij in 2010 de overstap naar Sport & Zaken. Hier heeft hij de dagelijkse leiding over de organisatie en is hij tevens verantwoordelijk voor strategie, productontwikkeling, partnerships en het programma Goed sportbestuur. Sport & Zaken is een intermediair tussen sport en bedrijfsleven en werkt nauw samen met de overheid. Sport en bedrijfsleven vinden elkaar via Sport & Zaken met name in een verdere groei en professionalisering van de sportbranche, de netwerk samenleving en het thema vitaliteit. Sport & Zaken verbindt sport en bedrijven en creëert daarbij rendement voor beiden!