drs. Remco Hoekman

Senior onderzoeker

Mulier Instituut

r.hoekman@mulierinstituut.nl

030-7210233

Remco Hoekman (afgestudeerd Vrijetijdwetenschapper, Universiteit van Tilburg) is een ervaren senior onderzoeker die vanaf 2004 is verbonden aan het Mulier Instituut. In het verleden is Remco werkzaam geweest voor de Eindhovense Sportraad en de gemeente Eindhoven. Remco heeft in de afgelopen jaren veelvuldig wetenschappelijk en toegepast onderzoek verricht naar sportdeelname, sportbeleid en sportaccommodaties, zowel op landelijk niveau alsook bij individuele gemeenten en provincies en een omvangrijke publicatielijst opgebouwd op deze thema’s. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de publicaties rondom sport en recessie, ruimtebehoefte voor sport, sportdeelname en accommodatiegebruik, sportverenigingen in krimpkernen, gemeentelijke uitgaven aan sport en divers rekenkameronderzoek naar sportbeleid.
Remco geldt als expert op het terrein van sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname en is bekend met lokale, regionale en provinciale vraagstukken. Hij verzorgt met regelmaat lezingen tijdens studiedagen of seminars voor gemeente- en provincie-ambtenaren en gastcolleges op hogescholen en universiteiten. Remco is vanuit zijn brede expertise onderdeel van diverse expertgroepen. Verder is Remco oud-redactielid van SportLokaal, het vakblad voor gemeentelijke sportambtenaren en -bestuurders, columnist van het vakblad SportAccom en lid van de beoordelingscommissie voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het jaar’ en ‘Beste beleidsinitiatief sport’.
Internationaal geniet Remco bekendheid als mede oprichter van MEASURE, het Europese netwerk van experts op het terrein van sportdeelname-onderzoek, als vicepresident van de European Association for Sociology of Sport (EASS), als redacteur van het boek ‘Sport Clubs in Europe’, en als redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift European Journal for Sport and Society (EJSS). Verder is hij betrokken bij internationale expertgroepen op de thema’s sportaccommodaties, sportbeleid en sportorganisaties.

En verder...

Remco woont samen met zijn vrouw, Scarlett, en kinderen, Lynn en Noud, in Zelhem en is in zijn vrije tijd ook graag met sport bezig. Hij tennist bij de altijd bruisende tennisvereniging LTC Zelhem, waar hij tevens voorzitter is, en is als sportouder betrokken bij de sportieve activiteiten van zijn kinderen bij diverse sportverenigingen. Als de tijd het toelaat mag hij daarnaast graag deelnemen aan wieler toertochten met een groep vrienden.

Publicaties